Europejskie Dni Dziedzictwa w pobernardyńskim zespole klasztornym w Ratowie

Polski splot – pod takim hasłem odbywały się tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa. W Ratowie nawiązano do tego hasła przypominając ważne momenty z lokalnej historii, również te z okresu odradzania państwa polskiego po stu dwudziestu trzech latach zaborów. Tematem przewodnim było jednak tradycyjnie średniowiecze i postać znamienitego rycerza Księstwa Mazowieckiego – Pawła z Radzanowa, właściciela i dobrodzieja tych ziem.

Eddk.jpg

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, od godz. 9.00 został udostępniony do zwiedzania osiemnastowieczny kompleks klasztorny, puntem centralnym wydarzenia była msza św. w intencji mieszkańców Europy, której przewodniczył oraz homilię wygłosił rektor ratowskiego sanktuarium, ks. kan. Bogdan Pawłowski, który przywołał słowa dwóch wielkich papieży: św. Jana Pawła II oraz Franciszka.

Św. Jan Paweł II w 2004 roku przypominał, że „Europa ducha musi rodzić się w spotkaniu obywateli”. Dziś po 15 latach bardzo wymownie brzmią słowa Ojca św. Franciszka, apelującego, by mieszkańcy kontynentu wspólnie „uratowali Europę”, otwierając się wzajemnie na siebie, ponieważ „tożsamość to bogactwo - kulturowe, narodowe, historyczne, artystyczne - i każdy kraj ma swoją, ale musi być ona zintegrowana na drodze dialogu”. To wielkie zadanie również dla nas, byśmy, szanując inne poglądy, jednocześnie mieli odwagę głośno mówić o naszych wartościach, których źródłem jest nauka Chrystusa – podkreślił ks. Pawłowski.

Bezpośrednio po mszy św. odbywała się prelekcja poświęcona ważnym momentom w historii ratowskiego kompleksu, począwszy od średniowiecznych początków osady, poprzez momenty zwrotne w poszczególnych wiekach, w których ważyły się losy tego miejsca, aż po dzisiejszy ponowny rozkwit. Przypomniana została również postać patrona sanktuarium, św. Antoniego z Padwy wielkiego Europejczyka: kaznodziei, filozofa, naukowca i społecznika, który podróżował po różnych krajach, głosił Dobrą Nowinę, wykładał na wyższej uczelni, propagował zasady opieki instytucjonalnej dla najuboższych, broniąc chociażby ofiary lichwy.

Poza elementami edukacyjnymi, w trakcie Europejskich Dni Dziedzictwa zaplanowano również zwiedzanie pobernardyńskiego kompleks klasztorny odnowiony w 2019 kompleksowo m.in. dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W programie pikniku „Śladami Pawła z Radzanowa” nie zabrało też zabaw dworskich i plebejskich. Można było m.in. posłuchać gawędy rycerskiej, podziwiać pojednynki konne i piesze, nauczyć się „tańca praczki”, spróbować podpłomyków.
Na zakończenie najmłodsi uczestnicy mogli spróbować swoich sił w siodle pod opieką doświadczonych instruktorów a także wziąć udział w miniturnieju konnym, prowadzeni na koniu przez zawodowego jeźdźca.
W Europejskich Dniach Dziedzictwa można było podziwiać kunszt Bractwa Rycerskiego XXVI Chorągwi Zamku Bratjan i Nowego Miasta, Chorągwi Rycerstwa Ziemi Ciechanowskiej oraz Stajni Tarpan. Wśród zwiedzających, poza mieszkańcami powiatu mławskiego, żuromińskiego, płońskiego i sierpeckiego, byli goście z Płocka, Warszawy i Lublina.

Przedsięwzięcie patronatem honorowym objął marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Projekt współfinansowany był ze środków samorządu województwa mazowieckiego.

Źródło: Sanktuarium św. Antoniego w Ratowie