Finał Diecezjalnego Przeglądu Piosenki i Pieśni Pasyjnej

W Państwowej Szkole Muzycznej w Płocku odbył się finał Diecezjalnego Przeglądu Piosenki i Pieśni Pasyjnej „Matko Józefo, zaprowadź mnie do stóp Krzyża”. Przegląd został zorganizowany w okazji setnej rocznicy powstania Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek, które w tym mieście rozpoczęło swoją działalność: - Piosenką i pieśnią pasyjną wyraziliśmy miłość do Jezusa cierpiącego i wdzięczność za nasz pasyjny charyzmat – powiedziała s. mgr Dominika Dudzik CSP, koordynator konkursu.

Jesus-2967027_640.jpeg

Diecezjalny Przegląd Piosenki i Pieśni Pasyjnej jest jednym z wydarzeń jubileuszu stulecia Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek (Zgromadzenia Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa), które od ponad stu lat posługuje w Płocku. Wprawdzie siostry pasjonistki wraz z założycielką zgromadzenia sługą Bożą Matką Józefą Hałacińską pracę w Zakładzie Wychowawczym dla Chłopców im. św. Józefa w Płocku rozpoczęły w roku 1919, jednak całe zgromadzenie erygowane zostało dwa lata później, w roku 1921.

Celem konkursowego przeglądu była m.in. popularyzacja wartościowych treści muzycznych i sacrum w piosenkach i pieśniach pasyjnych oraz odkrywanie istoty wiary katolickiej – Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa. Konkurs odbył się w czterech kategoriach wiekowych (od pierwszej klasy szkoły podstawowej po uczniów szkół ponadpodstawowych). Kwalifikacje odbyły się on-line, natomiast finał zorganizowano w Państwowej Szkole Muzycznej w Płocku.

Po przesłuchaniach w poszczególnych grupach wiekowych pierwsze miejsca zajęły: Zuzanna Szulecka za wykonanie utworu „Rozpięty na ramionach”, Nadia Machała za pieśń „Chrystus Pan, Boży Syn”, Dominika Wiśniewska, która zaśpiewała „Pasje Miłości” (uczennice szkół podstawowych z terenu diecezji) i Natalia Żak za „Pieśń Marii Magdaleny” (uczennica szkoły ponadpodstawowej).

- Śpiew i interpretacja pieśni i piosenek opowiadających o Męce Pańskiej, były ciekawe i wzruszające. W duchowym i artystycznym przeżyciu wspólnie uczestniczyli uczniowie, ich rodzice i ich nauczyciele. W przygotowanie uczestników do przeglądu zaangażowali się też katecheci i nauczyciele muzyki. Piosenką i pieśnią pasyjną wyraziliśmy miłość do Jezusa cierpiącego i wdzięczność za nasz pasyjny charyzmat – mówi s. Dominika Dudzik ze Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek, diecezjalna wizytator nauki religii, koordynator konkursu. 

Patronem Diecezjalnego Przeglądu Piosenki i Pieśni Pasyjnej był biskup płocki Piotr Libera.


Pierwsze siostry wraz z założycielką - sługą Bożą Matką Józefą Hałacińską we wrześniu 1919 roku rozpoczęły pracę w Zakładzie Wychowawczym dla Chłopców im. św. Józefa przy ul. Teatralnej 1 w Płocku. 1 maja 1921 roku abp Antonii Julian Nowowiejski, biskup płocki, erygował kanonicznie Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek (Zgromadzenie Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa) i zatwierdził pierwsze „Konstytucje”. 4 października 1921 roku siostry rozpoczęły pierwszy w historii zgromadzenia nowicjat. Ich pasyjny charyzmat podkreśla ducha pokuty i wynagrodzenia. Pasjonistki rozważają Mękę Pańską poprzez rozmyślanie, codzienną Drogę Krzyżową, bolesną część Różańca. Od początku istnienia zgromadzenia modlą się w intencji ojczyzny.

Od początku działalności zgromadzenia jednym z głównych działań apostolskich wspólnoty pasyjnej była posługa wśród dzieci i młodzieży. Matka Józefa Hałacińska dbała nie tylko o wymiar duchowy wychowania, ale także kulturalny i praktyczny (zawodowy). W instytucjach prowadzonych przez siostry często organizowano okolicznościowe przedstawienia, uczono wychowanków pieśni religijnych i patriotycznych. Założycielka zmarła w opinii świętości 9 lutego 1946 r. W Rzymie toczy się jej proces beatyfikacyjny. Aktualnie siostry pasjonistki prowadzą dom opieki i przedszkole, pracują w szpitalach oraz jako katechetki, zakrystianki i kancelistki, a od 1986 r. na misjach w Kamerunie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę