Finał konkursu plastycznego o św. Janie Pawle II dla Zakładów Karnych

Mężczyzna osadzony w Areszcie Śledczym w Olsztynie zajął pierwsze miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Święty Jan Paweł II – Człowiek, który zmienił świat…”. Jego organizatorem był Zakład Karny w Płocku, a jednym ze współorganizatorów Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku. Jan Paweł II odwiedził miejscowy Zakład Karny 7 czerwca 1991 roku podczas wizyty apostolskiej w Płocku.

Jp-ii-konkurs.jpg

Pomysł zorganizowania przez Zakład Karny w Płocku konkursu plastycznego pt. „Święty Jan Paweł II – Człowiek, który zmienił świat…” zrodził się w chwili ogłoszenia roku 2020 - Rokiem Jana Pawła II. Dodatkową okazją była 29. rocznica wizyty Jana Pawła II w Płocku. Konkurs adresowany był do osób osadzonych, przebywających w jednostkach penitencjarnych w Polsce.

Jego celem była m.in. aktywizacja kulturalna osób przebywających w jednostkach penitencjarnych, pogłębienie wśród osadzonych wiedzy o życiu, działalności, pielgrzymkach papieża Jana Pawła II do Polski, odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei towarzyszących życiu i działalności św. Jana Pawła II, promowanie postawy Ojca świętego jako wzorca osobowego.

Konkurs rozpoczął się w marcu, kiedy to rozesłano regulaminy do wszystkich jednostek penitencjarnych w Polsce. Początkowo finał konkursu datowany był na maj tego roku, jednakże z uwagi na pandemię termin nadsyłania prac konkursowych został przesunięty o kilka miesięcy.

Uczestnicy mieli do wykonania jedną pracę artystyczną, zgodnie z tematem konkursu. Format prac był dowolny, podobnie jak technika wykonania: malarstwo, grafika, rysunek, hafciarstwo, origami modułowe itp. Na konkurs można było zgłaszać wyłącznie prace indywidualne.

„Do Zakładu Karnego w Płocku wpłynęło 75 prac z całej Polski, wykonanych różnymi technikami. W przyszłym roku, w 30. rocznicę pobytu św. Jana Pawła II w Płocku prace konkursowe zostaną zaprezentowane na naszej wystawie. 7 czerwca 1991 roku Papież w czasie pielgrzymki do Polski odwiedził tylko jedną jednostkę penitencjarną - był to właśnie Zakład Karny w Płocku. Spotkał się na dziedzińcu z funkcjonariuszami, pracownikami i grupą trzystu więźniów” - mówi mjr Marlena Kubera z działu kadrowo-organizacyjnego Zakładu Karnego w Płocku.

Prace konkursowe oceniało jury, w jego składzie był m.in. ppłk Konrad Guzanek, dyrektor Zakładu Karnego w Płocku, kpt Anna Ostrowska, starszy wychowawca działu penitencjarnego, inicjatorka konkursu, Cezary Mikołajewski, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku i Bogumiła Tobota, kierownik Działu Zbiorów Audiowizualnych Książnicy Płockiej.

W trakcie obrad wyłoniono trzy pierwsze miejsca. Zajęli je: I – osadzony w Areszcie Śledczym w Olsztynie, który przedstawił spotkanie Jana Pawła II z zamachowcem Ali Agcą (nagrodą był telewizor), II – osadzony w zakładzie Karnym w Płocku – Oddział Zewnętrzny Płońsk (nagroda XboX ONE), III – Areszt Śledczy Warszawa-Białołęka (nagroda DVD). Laureaci tych miejsc wykonali portrety Papieża. Jury przyznało również dziesięć wyróżnień.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął m.in. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie, a także Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku.

***
Papież Jan Paweł II odwiedził Płock w dniach 7-8 czerwca 1991 r., podczas czwartej pielgrzymki do ojczyzny, odbywającej się pod hasłem „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”. Ojciec święty przybył do Płocka na zaproszenie bp. Zygmunta Kamińskiego. W dniu 7 czerwca, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, odprawił Mszę św. na placu u zbiegu ulic Gawreckiego, Łukasiewicza i Gwardii Ludowej (obecnie Plac Celebry). Po raz pierwszy w historii odwiedził płocki Zakład Karny, gdzie zaskoczył ochronę, wchodząc między skazanych. Wizyta Jana Pawła II była jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Płocka i diecezji.