Finał warsztatów ikonopisania w Płocku

Autorskie ikony przedstawiające Mandylion – twarz Chrystusa wpisaną w krzyż, powstałe podczas warsztatów ikonopisania w Płocku, zostały poświęcone w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia (2 sierpnia 2020 r.). Warsztaty prowadziła Katarzyna Kobuszewska: „Naukę pisania ikon rozpoczyna się od Mandylionu, który jest jednym z najważniejszych przedstawień Chrystusa pierwszych wieków chrześcijaństwa” - podkreśliła twórczyni Pracowni Ikonograficznej.

Ikony.jpg

Ikona Mandylionu, czyli oblicze Chrystusa wpisane w nimb krzyżowy, ukazane na białej chuście, przymocowanej za dwa górne rogi, z greckimi literami oznaczającymi imię Boga „Jestem Który Jestem” (w ikonografii występuje od VI wieku), powstawała w czasie dziesięciu spotkań warsztatowych.

„Naukę pisania ikon rozpoczęliśmy od Mandylionu dlatego, że jest to jedna z najważniejszych ikon pierwszych wieków chrześcijaństwa, a ponadto twarz Chrystusa pokazana jest en face, na wprost, jest duża i wyraźna, więc łatwiej jest ją wytłumaczyć i zrozumieć” – wyjaśniła Katarzyna Kobuszewska, która prowadziła warsztaty ikonopisania.

Podczas dziesięciu kolejnych spotkań ich uczestnicy metodą „małych kroków” uczyli się kolejnych umiejętności. Nie musieli posiadać specjalnych zdolności plastycznych – każdy człowiek rysuje w dzieciństwie, ale potem najczęściej nie rozwija już tego talentu. Poza tym ikony pisze się według określonego kanonu. To kanon określa temat ikony, kompozycję, symbolikę, proporcje, technikę wykonania.

Zwieńczeniem warsztatów było poświęcenie wykonanych prac w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, gdzie przed laty żyła św. siostra Faustyna Kowalska. Mszy św. która poprzedziła akt poświęcenia ikon, przewodniczył ks. Piotr Adamiak, neoprezbiter. W kazaniu zaznaczył, że rzeczywistość ludzka i boska wzajemnie się przenikają. Tak jest też w przypadku ikony: „Gdy będę się przed nią modlił, będą ją czytał, ale i ikona może przeczytać coś z mojego życia” – zaznaczył duchowny.

Nawiązując do niedzielnej Ewangelii poprosił, aby podczas łamania chleba codziennego, nie zapominać o łamaniu Chleba Eucharystycznego, o Mszy św. i Komunii św. Pisanie ikon pomaga zrozumieć Eucharystię, przywołuje obecność tych, którzy są na ikonach. Przypomniał też słowa św. Faustyny z „Dzienniczka” o Jezusie, który jest „Mocarzem maleńkości”. Ikony też mają zazwyczaj nieduże rozmiary, do około 40 cm. Są więc niewielkie, ale „mogą być drogą do czegoś wielkiego”. 

Katarzyna Kobuszewska prowadzi Pracownię Ikonograficzną przy ul. Kwiatka 9 w Płocku. Kolejne warsztaty poświęcone zostaną Matce Bożej Wniebowziętej.