Forum Muzyków Kościelnych w Płocku: nie zgadzamy się na „sztucznego organistę”

III Forum Muzyków Kościelnych odbyło się 13 kwietnia 2024 r. w dawnym Opactwie Benedyktyńskim w Płocku, z inicjatywy Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej „Musicum”. Jego uczestnicy mieli okazję dokształcić się oraz porozmawiać o bieżących problemach. W dyskusji poruszono kwestię obecności w kościołach tzw. „sztucznego organisty”, czyli muzyki pochodzącej z nagrań.

Forum 1

W forum w Płocku wzięło udział około 80 osób: organistów oraz śpiewaczek, które w diecezji płockiej wykonują śpiewy w kościołach, w czasie udzielania młodym parom sakramentu małżeństwa. 

Uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu Patryka Podwojskiego, wykładowcy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy na temat prostych metod improwizacji. Muzyk przekazał między innymi, że improwizacja pomaga łatwo i ładnie przygotować akompaniament do śpiewanych pieśni (czyli harmonizować). Można skorzystać z gotowych wzorców, ale warto akompaniament ułożyć samodzielnie, co nada mu oryginalny charakter. 

Organistom towarzyszył biskup płocki Szymon Stułkowski, który podziękował za pracę oraz za troskę o muzykę kościelną. Zwrócił uwagę, że organistów brakuje, zarabiają oni zbyt mało oraz zmuszeni są łączyć pracę zawodową z życiem rodzinnym, co nie jest łatwym zadaniem. 

Organiści i śpiewaczki mogli też wziąć udział w dyskusji o aktualnych problemach, z jakimi zmagają się w swojej pracy i posłudze. Jednym z nich jest obecność w niektórych parafiach tzw. „sztucznego organisty”, czyli włączanie w czasie Mszy św. gotowych nagrań. Tymczasem przepisy liturgiczne zabraniają tej czynności; muzyka w kościele powinna być wykonywana na żywo.  

Uczestnicy spotkania w Płocku mieli też okazję wysłuchania recitalu w wykonaniu uczniów Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej „Musicum”. Wykonali utwory, których uczą się podczas zajęć w Płocku, w tym kompozycje Wolfganga Amadeusza Mozarta, Georga Friedricha Händla, Rihardsa Dubry, współczesnego kompozytora pochodzącego z Łotwy.

- Forum Muzyków Kościelnych organizowane jest w diecezji płockiej raz w roku. To rodzaj formacji organistów, okazja do wzajemnego poznania się, integracji, wymiany doświadczeń, podzielenia się bieżącymi problemami oraz skorzystania z podpowiedzi, w jaki sposób można je rozwiązać – podsumował ks. dr Marcin Sadowski, organizator spotkania. 

Organizatorem III Forum Muzyków Kościelnych w Płocku był Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej „Musicum” z dyrektorem ks. dr. Marcinem Sadowskim. 

W diecezji płockiej pracuje około 140 organistów, mężczyzn i kobiet.