Forum ruchów i stowarzyszeń Diecezji Płockiej

W sobotę, 12 października br. w Płocku odbyło się Forum ruchów i wspólnot Diecezji Płockiej. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Posłani w mocy Bożego Ducha”.

1-forum.jpg

Forum rozpoczęło się Mszą Świętą pod przewodnictwem kanclerza Kurii Diecezji Płockiej ks. Piotra Grzywaczewskiego. Wraz z nim Eucharystię sprawowali także ks. dr Andrzej Kowalski odpowiedzialny za nową ewangelizację i formację świeckich w Diecezji Toruńskiej, ojciec duchowny WSD, dyrektor SNE św. Jana oraz ks. Adam Schulz SJ, przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Ruchów i Stowarzyszeń, były rzecznik Konferencji Episkopatu Polski w latach 1998-2003.
Podczas kazania wygłoszonego przez ks. Adama Schulza zgromadzeni mogli usłyszeń takie słowa: „Duch Święty jest Bogiem ukrytym, On działa, On ma swoje zadanie – uświęcić cały świat i każdego człowieka”. W dalszej części homilii jezuita  podkreślał rolę Ducha Świętego w życiu każdego człowieka: „czasami obecność Ducha polega na Jego przyjściu i oczyszczeniu nas z egoizmu i pychy. To jest potrzebne. On musi nas oczyścić, żeby nas napełnić na nowo. Po co ma nas napełniać gdy jesteśmy pełni?”. Kończąc wygłoszone do zgromadzonych słowo ks. Adam zaznaczył jak ważną osobą powinna być dla nas Maryja: „Ona jest osobą, która nas uczy najlepiej współpracy z Duchem Świętym. Jezus począł się z Ducha, a On potrafi jednoczyć to co boskie i to co ludzkie. Maryja była silna Duchem Świętym. A my jesteśmy zaproszeni do współpracy właśnie z Nim”.
Po wspólnej Eucharystii, uczestnicy spotkania zgromadzili się na konferencjach. Ksiądz Adam Schulz SJ mówił o misji ruchów i wspólnot, natomiast ksiądz Andrzej Kowalski opowiedział o wspólnocie „Charis”, która ma przygotowywać nas do bycia uczniami i misjonarzami. Pierwszą część konferencji zakończyło wystąpienie pani Jolanty Zatorskiej, misjonarki świeckiej, współzałożycielki Stowarzyszenia i wspólnoty „Pieśń Nowa”, od 20 lat zajmującej się ewangelizacją i formacją w parafiach i wspólnotach w kraju i zagranicą.
Po obiedzie, zgromadzeni spotkali się na panelu dyskusyjnych oraz podsumowaniu z udziałem zaproszonych gości. Na zakończenie obrad uczestnicy spotkania modlili się o daru potrzebne w ewangelizacji.
Kiedy dyskusja i modlitwa dopierały końca uczestnicy forum udali się do kościoła pw. św. Jana Chrzciciela na koncert ewangelizacyjny zespołu „Mocni w Duchu”.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele większości ruchów i wspólnot pochodzących z diecezji płockiej. W tym pięcioro członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej.


Magdalena Karpińska
Rzecznik Zarządu KSM DP