Fundacja „Cokolwiek uczyniliście” zorganizowała letni pobyt w kraju polskim dzieciom z Litwy

Polskie dzieci z Litwy dzięki Fundacji „Cokolwiek uczyniliście” przebywają na kilkudniowych wakacjach w Płocku. W programie jest m.in. zwiedzanie miejsc związanych z historią i kulturą nadwiślańskiego miasta: - Naszym celem jest podtrzymywanie więzi z Polską młodego pokolenia Polaków z Litwy – mówi Witold Wybult, prezes Fundacji „Cokolwiek uczyniliście”. 

Dzieci Litwa (1)

Dzieci polskiego pochodzenia z Solecznik na Litwie przebywają w Płocku na kilkudniowej wycieczce. Ich przyjazd do kraju pochodzenia przodków był możliwy dzięki współpracy Fundacji „Cokolwiek uczyniliście” ze Wspólnotą Miłosierdzia w Solecznikach na Litwie. Goście zza wschodniej granicy zamieszkali na terenie Szkół Katolickich.

- Podczas wizyty w Płocku polskie dzieci z rejonu solecznickiego zwiedzą miasto, poznają jego zabytki, odwiedzą Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie 90 lat temu św. Faustyna Kowalska (1905-1938) doznała pierwszych objawień Jezusa Miłosiernego z poleceniem namalowania obrazu „Jezu, ufam Tobie”. Po raz pierwszy podobny pobyt zorganizowaliśmy dla nich w 2019 roku, w ramach akcji „Kolonie Miłosierdzia” – przypomniał Witold Wybult, prezes Fundacji „Cokolwiek uczyniliście”.

Z racji na wciąż trwającą pandemię trzeba było zastosować środki ostrożności, ale Fundacja nie zrezygnowała z kontynuacji podobnych wakacji dla polskich dzieci z Litwy: - Przyjmujemy na kilka dni mniejszą grupę, ale nadal chcemy umożliwiać rodakom zza wschodniej granicy wakacyjny wypoczynek w Polsce, kontakt z językiem polskim, podtrzymywać więź między naszymi wspólnotami: w Polsce i na Litwie – dodał prezes.

W programie pobytu jest m.in. zwiedzanie miejsc związanych z historią i kulturą nadwiślańskiego miasta, a także wspólna Msza św. z darczyńcami i sympatykami Fundacji „Cokolwiek uczyniliście” w kościele parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku. Środki na wypoczynek polskich dzieci pochodzą z różnych źródeł m.in. ze społecznej zrzutki. Można jeszcze zaoferować pomoc finansową organizatorom tego ważnego spotkania.

Fundacja „Cokolwiek uczyniliście” powstała w czerwcu 2018 r. z inicjatywy ks. inf. prof. dr. hab. Wojciecha Góralskiego, znanego płockiego kanonisty, wykładowcy UKSW w Warszawie i WSD w Płocku (w 1993 r. był jednym z negocjatorów Konkordatu). Celem działalności Fundacji jest m.in. dobroczynność oraz kształtowanie odpowiednich postaw społecznych, chrześcijańskich i patriotycznych. Prezesem fundacji jest Witold Wybult.

W 2019 r. Fundacja zorganizowała w Płocku „Kolonie Miłosierdzia” dla pięćdziesięciorga dzieci z polskich rodzin z okolic Solecznik. W tym samym roku współpracowała z tamtejszą Wspólnotą Miłosierdzia inicjując pomoc charytatywną dla rodzin tych dzieci, w postaci paczek żywnościowych i wyprawek szkolnych. W lutym br. przekazała polskim rodzinom na Wileńszczyźnie 370 paczek żywnościowych oraz 100 wyprawek szkolnych. Przygotowanie pomocy było możliwe dzięki darowiznom dwóch organizacji - Fundacji Orlen oraz Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę