Harmonogram dni eucharystycznych w diecezji płockiej

Z Zarządzenia Biskupa Płockiego o dniach eucharystycznych w diecezji płockiej: "zarządzam, by od dn. 1 lutego 2022 r. w diecezji płockiej były organizowane w sposób ciągły dni eucharystyczne. Są one także odpowiedzią na prośbę Ojca Świętego Franciszka, by na drodze Procesu Synodalnego poprzez adorację wsłuchać się w głos Pana, który został z nami pod postacią chleba."

Adoracja2022

Styczeń
1 Sierpc, ul. Wojska Polskiego 28a, kaplica sióstr benedyktynek
2 Przasnysz, ul. J. Piłsudskiego 48, kaplica sióstr klarysek kapucynek
3 Stara Biała, kaplica sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia
4 Płock, pl. Stary Rynek 14/18, kaplica sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia
5 Rogozino, kaplica sióstr Misjonarek Krwi Chrystusa
6 Mława, ul. H. Sienkiewicza 34, kaplica sióstr ze Zgromadzenia Misjonarek Świętej Rodziny
7 Mława, ul. Stary Rynek 18, kaplica sióstr ze Zgromadzenia Misjonarek Świętej Rodziny
8 Ciechanów, ul. ks. P. Ściegiennego 11a, kaplica sióstr pasjonistek
9 Gostynin, ul. Jana Pawła II 15, kaplica sióstr pasjonistek
10 Płock, ul. H. Sienkiewicza 24, dom macierzysty, kaplica sióstr pasjonistek
11 Pułtusk, ul. Kotlarska 13, kaplica sióstr pasjonistek
12 Sierpc, ul. Konstytucji 3 Maja, kaplica sióstr pasjonistek
13 Staroźreby, ul. Kościelna 34a, kaplica sióstr pasjonistek
14 Płock, kaplica w Domu Księży Emerytów im. św. Józefa
15 Rypin, ul. Jana Pawła II 13, kaplica sióstr pasterek od Opatrzności Bożej
16 Czerwińsk, ul. Piotra Dunina 9, kaplica sióstr służek
17 Płock, ul. Graniczna 32, kaplica sióstr służek
18 Płock, ul. Kościuszki 14, dom prowincjalny, kaplica sióstr służek
19 Pułtusk, ul. Kościuszki 17/10, kaplica sióstr służek
20 Rokicie, kaplica sióstr służek
21 Skępe, ul. Klasztorna 52, kaplica sióstr służek
22 Płock, pl. Stary Rynek 14/18, sanktuarium Bożego Miłosierdzia
23 Płock, kaplica w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym Studnia
24 Żuromin, ul. Szpitalna 16, kaplica sióstr służek
25 Obryte, kaplica sióstr szarytek
26 Przasnysz, ul. Świerczewo 9, kaplica sióstr szarytek
27 Zakroczym, ul. Parowa Okólna 29, kaplica sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych
28 Wyszogród, ul. Klasztorna 18, kościół klasztorny pw. Matki Bożej Anielskiej franciszkanów konwentualnych
29 Przasnysz, ul. 3 Maja 34, kaplica w klasztorze ojców pasjonistów
30 Czerwińsk, ul. Klasztorna 23, kaplica w domu księży salezjanów
31 Płock, al. Jachowicza 4, kaplica w domu księży salezjanów

Luty
1 Sierpc, ul. Wojska Polskiego 28a, kaplica sióstr benedyktynek
2 Przasnysz, ul. J. Piłsudskiego 48, kaplica sióstr klarysek kapucynek
3 Stara Biała, kaplica sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia
4 Płock, pl. Stary Rynek 14/18, kaplica sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia
5 Rogozino, kaplica sióstr Misjonarek Krwi Chrystusa
6 Mława, ul. H. Sienkiewicza 34, kaplica sióstr ze Zgromadzenia Misjonarek Świętej Rodziny
7 Mława, ul. Stary Rynek 18, kaplica sióstr ze Zgromadzenia Misjonarek Świętej Rodziny
8 Ciechanów, ul. ks. P. Ściegiennego 11a, kaplica sióstr pasjonistek
9 Gostynin, ul. Jana Pawła II 15, kaplica sióstr pasjonistek
10 Płock, ul. H. Sienkiewicza 24, dom macierzysty, kaplica sióstr pasjonistek
11 Pułtusk, ul. Kotlarska 13, kaplica sióstr pasjonistek
12 Sierpc, ul. Konstytucji 3 Maja, kaplica sióstr pasjonistek
13 Staroźreby, ul. Kościelna 34a, kaplica sióstr pasjonistek
14 Płock, kaplica w Domu Księży Emerytów im. św. Józefa
15 Rypin, ul. Jana Pawła II 13, kaplica sióstr pasterek od Opatrzności Bożej
16 Czerwińsk, ul. Piotra Dunina 9, kaplica sióstr służek
17 Płock, ul. Graniczna 32, kaplica sióstr służek
18 Płock, ul. Kościuszki 14, dom prowincjalny, kaplica sióstr służek
19 Pułtusk, ul. Kościuszki 17/10, kaplica sióstr służek
20 Rokicie, kaplica sióstr służek
21 Skępe, ul. Klasztorna 52, kaplica sióstr służek
22 Płock, pl. Stary Rynek 14/18, sanktuarium Bożego Miłosierdzia
23 Przasnysz, kościół klasztorny pw. św. Klary i św. Józefa
24 Żuromin, ul. Szpitalna 16, kaplica sióstr służek
25 Obryte, kaplica sióstr szarytek
26 Przasnysz, ul. Świerczewo 9, kaplica sióstr szarytek
27 Zakroczym, ul. Parowa Okólna 29, kaplica sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych
28 Wyszogród, ul. Klasztorna 18, kościół klasztorny pw. Matki Bożej Anielskiej franciszkanów konwentualnych
(29) Wyszogród, ul. Klasztorna 18, kościół klasztorny pw. Matki Bożej Anielskiej franciszkanów konwentualnych

Marzec
1 Sierpc, ul. Wojska Polskiego 28a, kaplica sióstr benedyktynek
2 Przasnysz, ul. J. Piłsudskiego 48, kaplica sióstr klarysek kapucynek
3 Stara Biała, kaplica sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia
4 Płock, pl. Stary Rynek 14/18, kaplica sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia
5 Rogozino, kaplica sióstr Misjonarek Krwi Chrystusa
6 Mława, ul. H. Sienkiewicza 34, kaplica sióstr ze Zgromadzenia Misjonarek Świętej Rodziny
7 Mława, ul. Stary Rynek 18, kaplica sióstr ze Zgromadzenia Misjonarek Świętej Rodziny
8 Ciechanów, ul. ks. P. Ściegiennego 11a, kaplica sióstr pasjonistek
9 Gostynin, ul. Jana Pawła II 15, kaplica sióstr pasjonistek
10 Płock, ul. H. Sienkiewicza 24, dom macierzysty, kaplica sióstr pasjonistek
11 Pułtusk, ul. Kotlarska 13, kaplica sióstr pasjonistek
12 Sierpc, ul. Konstytucji 3 Maja, kaplica sióstr pasjonistek
13 Staroźreby, ul. Kościelna 34a, kaplica sióstr pasjonistek
14 Płock, kaplica w Domu Księży Emerytów im. św. Józefa
15 Rypin, ul. Jana Pawła II 13, kaplica sióstr pasterek od Opatrzności Bożej
16 Czerwińsk, ul. Piotra Dunina 9, kaplica sióstr służek
17 Płock, ul. Graniczna 32, kaplica sióstr służek
18 Sarnowo, parafia pw. św. Józefa
19 Pułtusk, parafia pw. św. Józefa
20 Syberia, parafia pw. św. Józefa
21 Płock, ul. Kościuszki 14, dom prowincjalny, kaplica sióstr służek
22 Płock, pl. Stary Rynek 14/18, sanktuarium Bożego Miłosierdzia
23 Pułtusk, ul. Kościuszki 17/10, kaplica sióstr służek
24 Rokicie, kaplica sióstr służek
25 Skępe, ul. Klasztorna 52, kaplica sióstr służek
26 Skępe, kaplica w klasztorze ojców bernardynów
27 Żuromin, ul. Szpitalna 16, kaplica sióstr służek
28 Obryte, kaplica sióstr szarytek
29 Przasnysz, ul. Świerczewo 9, kaplica sióstr szarytek
30 Zakroczym, ul. Parowa Okólna 29, kaplica sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych
31 Wyszogród, ul. Klasztorna 18, kościół klasztorny pw. Matki Bożej Anielskiej franciszkanów konwentualnych

Kwiecień
1 Płock, kolegiata św. Bartłomieja
2 Obryte, parafia pw. św. Jana Chrzciciela
3 Wrona, parafia pw. św. Stanisława BM
4 Świedziebnia, parafia pw. św. Bartłomieja
5 Mała Wieś, parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego
6 Rogowo, parafia pw. św. Bartłomieja
7 Radzikowo, parafia pw. św. Jana Chrzciciela
8 Bieżuń, parafia pw. św. Stanisława BM
9 Dłutowo, parafia pw. św. Wawrzyńca
10 Niechłonin, parafia pw. Wszystkich Świętych
11 Korzeń, parafia pw. św. Walentego
12 Unierzyż, parafia pw. św. Walentego
13 Dąbrowa, parafia pw. św. Stanisława BM
14 Płock, Wyższe Seminarium Duchowne, kaplica pw. Dobrego Pasterza
15 Ligowo, parafia pw. św. Mateusza Apostoła
16 Płock, kaplica w Hospicjum Stacjonarnym Caritas Diecezji Płockiej
17 Płock, Szkoły Katolickie, kaplica pw. św. Stanisława Kostki
18 Stupsk, parafia pw. św. Wojciecha
19 Żałe, parafia pw. św. Anny
20 Gójsk, parafia pw. św. Mikołaja
21 Radomin, parafia pw. św. Mikołaja
22 Płock, sanktuarium Bożego Miłosierdzia
23 Nasielsk, parafia pw. św. Wojciecha
24 Solec, parafia pw. św. Wojciecha
25 Goleszyn, parafia pw. św. Mateusza Apostoła
26 Płock, parafia pw. św. Wojciecha
27 Jeżewo, parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła
28 Płock-Imielnica, parafia pw. św. Jakuba
29 Góra, parafia pw. św. Jakuba Apostoła
30 Dulsk, parafia pw. Wniebowzięcia NMP

Maj
1 Płock, parafia pw. św. Józefa
2 Królewo, parafia pw. św. Zygmunta
3 Chamsk, parafia pw. św. Floriana
4 Krysk, parafia pw. św. Floriana
5 Daniszewo, parafia pw. Przemienienia Pańskiego
6 Wieczfnia Kościelna, parafia pw. św. Stanisława BM
7 Święte Miejsce, parafia pw. św. Stanisława BM
8 Lekowo, parafia pw. św. Stanisława BM
9 Ciachcin, parafia pw. św. Stanisława BM
10 Strzygi, parafia pw. św. Stanisława BM
11 Lipowiec Kościelny, parafia pw. św. Mikołaja
12 Płock, parafia pw. św. Jana Chrzciciela
13 Ciechanów, parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej
14 Łętowo, parafia pw. św. Jana Chrzciciela
15 Pawłowo, parafia pw. św. Macieja Apostoła
16 Skierkowizna, parafia pw. św. Andrzeja Boboli
17 Płońsk, parafia pw. św. Michała Archanioła
18 Pułtusk, parafia pw. św. Jana Pawła II
19 Naruszewo, parafia pw. św. Tekli
20 Zieluń, parafia pw. św. Jana Nepomucena
21 Duczymin, parafia pw. św. Jana Nepomucena
22 Płock, sanktuarium Bożego Miłosierdzia
23 Niedzbórz, parafia pw. św. Mikołaja
24 Płock, parafia pw. św. Stanisława Kostki
25 Baboszewo, parafia pw. św. Urbana
26 Rościszewo, parafia pw. św. Józefa
27 Dzierzgowo, parafia pw. Matki Bożej Szkaplerznej
28 Radzanowo, parafia pw. św. Floriana
29 Cieksyn, parafia pw. św. Rocha
30 Joniec, parafia pw. św. Ludwika
31 Miszewo Murowane, parafia pw. św. Anny

Czerwiec
1 Borkowo, parafia pw. św. Apolonii
2 Unieck, parafia pw. św. Jakuba Apostoła
3 Smoszewo, parafia pw. św. Mateusza
4 Lucień, parafia pw. św. Kazimierza
5 Płock-Ciechomice, parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego
6 Sulerzyż, parafia pw. św. Mikołaja
7 Brwilno, parafia pw. św. Andrzeja Apostoła
8 Płock, parafia pw. św. Jadwigi Królowej
9 Łysakowo, parafia pw. św. Antoniego
10 Przasnysz, parafia pw. św. Wojciecha
11 Ciechanów, parafia bł. Płockich Biskupów Męczenników
12 Staroźreby, parafia pw. św. Onufrego
13 Trąbin, parafia pw. św. Antoniego
14 Zegrze z siedzibą w Woli Kiełpińskiej, parafia pw. św. Antoniego z Padwy
15 Zagroba, parafia pw. św. Wojciecha
16 Sierpc, św. św. Wita, Modesta i Krescencji
17 Maków Mazowiecki, parafia pw. św. Brata Alberta
18 Sochocin, parafia pw. św. Jana Chrzciciela
19 Lubowidz, parafia pw. św. Andrzeja Apostoła
20 Janowiec Kościelny, parafia pw. św. Jana Chrzciciela
21 Skołatowo, parafia pw. św. Achacjusza
22 Płock, sanktuarium Bożego Miłosierdzia
23 Sadłowo, parafia pw. św. Jana Chrzciciela
24 Kroczewo, parafia pw. św. Jana Chrzciciela
25 Krasne, parafia pw. św. Jana Chrzciciela
26 Janowo, parafia pw. św. Jana Chrzciciela
27 Tłuchowo, parafia pw. Wniebowzięcia NMP
28 Poniatowo, parafia pw. św. Floriana
29 Zakrzewo z siedzibą w Kępie Polskiej, parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
30 Zawidz, parafia pw. św. Marcina

Lipiec
1 Raciąż, parafia pw. św. Wojciecha
2 Skępe, parafia pw. Zwiastowania NMP
3 Dzierżenin, parafia pw. św. Tomasza Apostoła
4 Ruże, parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
5 Płock, kaplica w domu ojców klaretynów
6 Bulkowo, parafia pw. Świętej Trójcy
7 Sierpc, kaplica w domu księży pallotynów
8 Gozdowo, parafia pw. Wszystkich Świętych
9 Miszewko Strzałkowskie, parafia pw. św. Mikołaja
10 Płock-Radziwie, parafia pw. św. Benedykta
11 Sierpc, parafia pw. św. Benedykta
12 Dziektarzewo, parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
13 Płock, parafia pw. Ducha Świętego
14 Ciemniewko, parafia pw. św. Mikołaja
15 Kucice, parafia pw. św. Michała Archanioła
16 Żmijewo, parafia pw. NMP Szkaplerznej
17 Strzegocin, parafia pw. Matki Bożej Szkaplerznej
18 Płock-Trzepowo, parafia pw. św. Aleksego
19 Bądkowo, parafia pw. św. Szczepana
20 Rokicie, parafia pw. św. Małgorzaty
21 Pilichowo, parafia pw. św. Marii Magdaleny
22 Płock, sanktuarium Bożego Miłosierdzia
23 Szczutowo, parafia pw. św. Marii Magdaleny
24 Płonne, parafia pw. św. Jakuba Apostoła
25 Drobin, parafia pw. św. Stanisława BM
26 Blichowo, parafia pw. św. Anny
27 Pomiechowo, parafia pw. św. Anny
28 Nowe Miasto, parafia pw. św. Anny
29 Gralewo, parafia pw. św. Małgorzaty
30 Węgra, parafia pw. św. Jana Chrzciciela
31 Krajkowo, parafia pw. Świętej Trójcy

Sierpień
1 Glinojeck, parafia pw. św. Stanisława BM
2 Ratowo, kościół rektoralny i sanktuarium św. Antoniego z Padwy
3 Żurominek Kapitulny, parafia pw. św. Stanisława BM
4 Zambski, parafia pw. św. Wojciecha
5 Siemiątkowo, parafia pw. św. Kazimierza
6 Grudusk, parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
7 Bogurzyn, parafia pw. św. Doroty
8 Krzynowłoga Mała, parafia pw. św. Dominika
9 Łopacin, parafia pw. św. Leonarda
10 Opinogóra, parafia pw. św. Zygmunta
11 Żukowo, parafia pw. św. Wawrzyńca
12 Przasnysz, kościół klasztorny pw. św. Klary i św. Józefa
13 Nowy Dwór Mazowiecki, parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego
14 Sokołowo, parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
15 Rębowo, parafia pw. św. Jana Chrzciciela
16 Sierpc, parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego
17 Sadykierz, parafia pw. św. Rocha (parafia Obryte)
18 Strzegowo, parafia pw. św. Anny
19 Święcieniec, parafia pw. św. św. Anastazego i Wincentego
20 Chrostkowo, parafia pw. św. Barbary
21 Kamienica, parafia pw. Opatrzności Bożej
22 Płock, sanktuarium Bożego Miłosierdzia
23 Zeńbok, parafia pw. św. Bartłomieja
24 Kuczbork, parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła
25 Grodziec, parafia pw. św. Bartłomieja
26 Soczewka, parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
27 Radzymin, parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
28 Bielsk, parafia pw. św. Jana Chrzciciela
29 Sońsk, parafia pw. św. św. Wita, Modesta i Krescencji
30 Gumino, parafia pw. św. Pankracego
31 Gąsocin, parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego

Wrzesień
1 Szydłowo, parafia pw. św. Marii Magdaleny i św. Kazimierza
2 Płock, Szkoły Katolickie, kaplica pw. św. Stanisława Kostki
3 Zatory, parafia pw. św. Małgorzaty
4 Winnica, parafia pw. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych
5 Ciechanów, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki, kaplica pw. św. Teresy z Kalkuty
6 Smogorzewo z siedzibą w Błędostowie, parafia pw. Nawiedzenia NMP
7 Siecień, parafia pw. św. Józefa
8 Popowo, parafia pw. Narodzenia NMP
9 Koziebrody, parafia pw. św. Jakuba Apostoła
10 Lutocin, parafia pw. św. Mateusza Apostoła
11 Bonisław, parafia pw. św. Stanisława BM
12 Dobrzyń nad Wisłą, parafia pw. Wniebowzięcia NMP
13 Pułtusk, parafia pw. św. Stanisława Kostki
14 Płock, parafia pw. Świętego Krzyża
15 Zakroczym, parafia pw. św. Józefa
16 Ciechanów, parafia pw. św. Piotra Apostoła
17 Dębsk, parafia pw. św. Stanisława Kostki
18 Rostkowo, parafia pw. św. Stanisława Kostki
19 Rypin, parafia pw. św. Stanisława Kostki
20 Zielona, parafia pw. św. Mateusza Apostoła
21 Pułtusk, parafia pw. św. Mateusza Apostoła
22 Płock, sanktuarium Bożego Miłosierdzia
23 Ciechanów, parafia pw. św. Tekli
24 Płońsk, parafia pw. św. Ojca Pio
25 Szreńsk, parafia pw. św. Wojciecha
26 Słupia, parafia pw. św. Jakuba Apostoła
27 Mokowo, parafia pw. św. Marii Magdaleny
28 Woźniki, parafia pw. św. Michała Archanioła
29 Ciechanów, parafia pw. św. Józefa
30 Sudragi, parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego

Październik
1 Sobowo, parafia pw. św. Hieronima
2 Słupno, parafia pw. św. Marcina
3 Ciechanów, parafia pw. św. Franciszka z Asyżu
4 Skępe, parafia pw. Miłosierdzia Bożego
5 Pułtusk-Popławy, parafia pw. Miłosierdzia Bożego
6 Rogozino, parafia pw. św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego
7 Wyszyny, parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
8 Orszymowo, parafia pw. św. Floriana
9 Węgrzynowo, parafia pw. Ducha Świętego
10 Skrwilno, parafia pw. św. Anny
11 Sikórz, kaplica pw. Miłosierdzia Bożego, Dom Seniora Leonianum – Piękne życie
12 Płock, parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej
13 Serock, parafia pw. św. Anny
14 Zakroczym, kościół klasztorny ojców kapucynów pw. św. Wawrzyńca
15 Pokrzywnica, parafia pw. Matki Bożej Szkaplerznej
16 Biała, parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej
17 Płock, Wojewódzki Szpital Zespolony, kaplica pw. św. o. Pio
18 Czernice Borowe, parafia pw. św. Achacjusza
19 Nuna, parafia pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
20 Mława, parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski
21 Mława, parafia pw. św. Jana Kantego
22 Płock, sanktuarium Bożego Miłosierdzia
23 Malużyn, parafia pw. św. Wojciecha
24 Płock, parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego
25 Rypin, parafia pw. Świętej Trójcy
26 Krzynowłoga Wielka, parafia pw. Wszystkich Świętych
27 Czermno, parafia pw. św. Wawrzyńca
28 Gostynin, parafia pw. Miłosierdzia Bożego
29 Okalewo, parafia pw. Matki Bożej Szkaplerznej
30 Rogotwórsk, parafia pw. św. Wawrzyńca
31 Kraszewo, parafia pw. św. Zygmunta

Listopad
1 Zakroczym, kaplica w klasztorze ojców kapucynów
2 Płock, kaplica cmentarna pw. Najświętszego Serca Jezusowego (parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła)
3 Karniewo, parafia pw. Wszystkich Świętych
4 Radzanów, parafia pw. św. Rocha
5 Troszyn, parafia pw. św. Leonarda
6 Grzebsk, parafia pw. św. Leonarda
7 Chociszewo, parafia pw. św. Leonarda
8 Płock, parafia pw. św. Zygmunta
9 Dobrzyków, parafia pw. św. Stanisława BM
10 Gostynin, parafia pw. św. Marcina
11 Zielona, parafia pw. św. Marcina
12 Mochowo, parafia pw. św. Marcina
13 Płock, Wyższe Seminarium Duchowne, kaplica pw. Dobrego Pasterza
14 Wojnówka, parafia pw. św. Stanisława Kostki
15 Ostrowite, parafia pw. św. Stanisława Kostki
16 Płońsk, parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego
17 Proboszczewice, parafia pw. św. Floriana
18 Płock, kaplica w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym Studnia
19 Kurowo, parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
20 Szwelice, parafia pw. św. Jana Chrzciciela
21 Radziki, parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
22 Płock, sanktuarium Bożego Miłosierdzia
23 Gradzanowo, parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
24 Łukomie, parafia pw. św. Antoniego
25 Dobrzyń nad Drwęcą, parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
26 Łęg, parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
27 Nasielsk, parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
28 Smardzewo, parafia pw. św. Stanisława Kostki
29 Sarbiewo, parafia pw. św. Antoniego
30 Bożewo, parafia pw. św. Jakuba Apostoła

Grudzień
1 Gzy, parafia pw. św. Walentego
2 Żuromin, parafia pw. św. Antoniego
3 Sikórz, parafia pw. św. Barbary
4 Nowy Dwór Mazowiecki (Modlin-Twierdza), parafia pw. św. Barbary
5 Wyszogród, parafia pw. Świętej Trójcy
6 Duninów, parafia pw. św. Mikołaja
7 Gąbin, parafia pw. św. Mikołaja
8 Przasnysz, parafia pw. św. Stanisława Kostki
9 Osiek, parafia pw. Wniebowzięcia NMP
10 Przasnysz, parafia pw. Chrystusa Zbawiciela
11 Kobylniki, parafia pw. św. Anny
12 Klukowo, parafia pw. św. Stanisława BM
13 Bodzanów, parafia pw. Wniebowzięcia NMP
14 Przewodowo, parafia pw. św. Anny
15 Szczawin Kościelny, parafia pw. Nawiedzenia NMP
16 Mława, parafia pw. św. Stanisława BM
17 Koziczynek, parafia pw. św. Dionizego
18 Szyszki, parafia pw. św. Bartłomieja
19 Sokołów, parafia pw. św. Anny
20 Pałuki, parafia pw. św. Gotarda
21 Gołymin, parafia pw. św. Jana Chrzciciela
22 Płock, sanktuarium Bożego Miłosierdzia
23 Pniewo, parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
24 Skępe, kaplica w klasztorze ojców bernardynów
25 Mława, parafia pw. Świętej Rodziny
26 Maków Mazowiecki, parafia pw. św. Józefa
27 Bogate, parafia pw. św. Jana Ewangelisty
28 Czerwińsk, parafia pw. Zwiastowania NMP
29 Obory, parafia pw. Matki Bożej Bolesnej
30 Sikórz, kaplica pw. Miłosierdzia Bożego, Dom Seniora Leonianum – Piękne życie
31 Zakroczym, kościół klasztorny ojców kapucynów pw. św. Wawrzyńca