I Diecezjalny Konkurs Recytatorski „Radość miłości” – 22 stycznia 2022 r.

W sobotę 22 stycznia br. w zabytkowym Zespole klasztornym w Ratowie odbędzie się I Diecezjalny Konkurs Recytatorski „Radość miłości” w Roku Rodziny Amoris laetitia, adresowany do dzieci, młodzieży oraz zespołów rodzinnych. Przesłuchania rozpoczną się o godz. 10:00.

Ratowo_2019_widok_od_zachodu.jpg

Konkurs zorganizował Wydział ds. Rodzin ze współpracy z Wydziałem Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Płocku oraz Sanktuarium Diecezjalnym św. Antoniego z Padwy w Ratowie, Bractwem św. Antoniego z Padwy i Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

Ideą konkursu jest zwrócenie uwagi na przesłanie zawarte w adhortacji papieża Franciszka Amoris laetitia, dotyczące wartości miłości rodzinnej a także kształtowanie wrażliwości na poezję i promowanie twórczych form spędzania czasu przez rodziny,

Recytatorzy wystąpią w repertuarze poezji religijnej w kilku kategoriach wiekowych, co umożliwi szersze wyłonienie młodych talentów.  Do konkursu napłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń z różnych szkół, znajdujących się na terenie diecezji płockiej oraz województwa mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę