I Pielgrzymka Chorych i Niepełnosprawnych Diecezji Płockiej

Do parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie 7 maja 2022 r. pielgrzymowali wierni w I Pielgrzymce Chorych i Niepełnosprawnych Diecezji Płockiej. Zorganizował ją ks. mgr Jakub Kępczyński, diecezjalny duszpasterz Apostolstwa Chorych. Gościem pielgrzymki był ks. dr Wojciech Bartoszek, krajowy duszpasterz Apostolstwa Chorych: - Chory może przyjąć i ofiarować swoje cierpienie dla ratowania dusz grzeszników - powiedział duchowny ze Śląska.      

A579DCFC 5613 4472 AAEC 778270CAD590

Podczas I Pielgrzymki Chorych i Niepełnosprawnych Diecezji Płockiej Mszy św. z obrzędem namaszczenia chorych przewodniczył ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Płocku. Kazanie wygłosił ks. dr Wojciech Bartoszek, krajowy duszpasterz Apostolstwa Chorych.

Duchowny przypomniał, że 25 marca papież Franciszek poświęcił Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. Odwołał się do Objawień Fatimskich z 1917 roku.

- W objawieniu z 13 lipca 1917 roku Maryja upomniała się o Rosję, o nawrócenie tego kraju, a przez Rosję o cały świat. Prosiła o poświęcenie tego kraju Jej Niepokalanemu Sercu. Bardzo wielu Polaków otwarło drzwi swoich domostw uchodźcom z Ukrainy. Pomoc ta była i jest bardzo potrzebna, jednak nie tylko na niej powinniśmy zakończyć wsparcie. Nasza modlitwa może zmienić niekorzystny bieg historii - powiedział ks. Wojciech Bartoszek.

Dodał, że Maryja przemienia go „od wewnątrz”, od każdego nawróconego serca człowieka. „Rewolucje”, za którymi stoi Maryja, dokonują się inaczej niż te ludzkie - bez jednego wystrzału. Zawierzenie Rosji i Ukrainy Matce Bożej jest wezwaniem do podjęcia z nową gorliwością przesłania fatimskiego. Ważną rolę mogą tu spełnić członkowie Apostolstwa Chorych.

Zaznaczył też, że człowiek powinien nieustannie się nawracać. Z nawróceniem związana jest pokuta. Maryja w Fatimie pokazała dzieciom: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie – jak straszne jest piekło. Zrobiła to, aby podkreślił, jak ważne jest dążenie do zbawienia dusz. Można zadośćuczynić za własne, ale i cudze grzechy.

- Można przyjąć i ofiarować swoje cierpienie dla ratowania dusz grzeszników. To droga zbieżna z duchowością Apostolstwa Chorych. Nieoceniona jest misja członków Apostolstwa Chorych w zawierzeniu swojego życia Maryi, zawierzenia Rosji i Ukrainy. Ofiarowanie siebie w duchu Apostolstwa Chorych jest duchowością ofiarowania na wzór Eucharystii – podkreślił kaznodzieja.

Gość ze Śląska wygłosił także rozważanie podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Stwierdził, że duchowość Apostolstwa Chorych „nie ma w sobie nic z cierpiętnictwa”. W duchu chrześcijańskim, z wiarą, ktoś własne cierpienie ofiaruje za innych: grzeszników, za Kościół święty, za misje czy o powołania do służby Bożej.

W czasie pielgrzymki jej uczestnicy modlili się także modlitwą różańcową, uczestniczyli w „nabożeństwie lourdzkim” i wzięli udział w agapie.  

- Pielgrzymka osób chorych i niepełnosprawnych diecezji płockiej odbyła się po raz pierwszy i będzie kontynuowana. Chciałem, aby osoby te doświadczyły, że nie są same, że pozostają ważne dla wspólnoty Kościoła, że ich choroba ma sens, ponieważ mogą ofiarować cierpienia w ważnych potrzebach Kościoła i świata – podsumował ks. Jakub Kępczyński, diecezjalny duszpasterz Apostolstwa Chorych, kapelan w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę