III Orszak Trzech Króli w Ciechanowie

- Dla chrześcijanina, który pamięta, że Chrystus przyszedł do wszystkich, jedno musi być jasne: w rodzinie, w życiu zawodowym, w rządzeniu nie wolno świadomie wybierać drogi konfliktu i podziałów – powiedział ks. biskup Piotr Libera podczas III Orszaku Trzech Króli w Ciechanowie. Pod hasłem „Odnowi oblicze ziemi” przemaszerowało w nim kilka tysięcy wiernych.

Otk_ciechan_w.jpg

Podczas Eucharystii na zakończenie orszaku bp Piotr Libera stwierdził, że mieszkańcy Ciechanowa przywdzieli tego dnia korony na znak tego, że Narodzony „Emanuel – Bóg z nami” przywrócił ludziom królewską godność dzieci Bożych. I wciąż proszą Go, aby Jego mądrość przenikała ludzkie życie.

Wymownym wyrazem dotknięcia Bożej mądrości jest fakt, że w ciągu kilku lat Polacy potrafili stworzyć nową, wspaniałą tradycję - Orszak Trzech Króli. Przypomina on, że „ojczyznę zbudowano na wartościach chrześcijańskich i że wciąż warto te wartości pielęgnować, a nie ośmieszać je i ich się wstydzić”.

Celem orszaku jest pielęgnowanie tego, co najważniejsze w rodzinach: kobiecego i matczynego ciepła, męskiej powagi i ojcowskiej odpowiedzialności, dziecięcego przytulenia się i pragnienia domowego zacisza, serdeczności babci i mądrości dziadka.

Hierarcha zaznaczył, że Orszakiem Trzech Króli i uroczystością Objawienia Pańskiego Kościół zamyka liturgiczny obchód Bożego Narodzenia. Uświadamia ona, że „wszyscy stali się współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię”. Wprawdzie w skromnej betlejemskiej grocie spotkało Go niewiele osób, On jednak przyszedł do wszystkich: do narodu wybranego i do pogan, do bogatych i biednych, do bliskich i dalekich, do wierzących i niewierzących.

Bp Libera życzył, aby prawda ta przebiła się z książęcego Ciechanowa, z orszaku Północnego Mazowsza do całej Ojczyzny, żeby odbiła się autentycznym echem w całym ważnym dla Ojczyzny nowym roku, roku nowych debat i rozmów o Polsce. Żeby w niej znalazło najgłębszy wyraz hasło orszaku ze św. Jana Pawła II - „Odnowi oblicze ziemi”.

- Dla chrześcijanina, który pamięta, że obietnica dana jest wszystkim; że Chrystus przyszedł do wszystkich, jedno musi jasne: ani w rodzinie, ani w życiu zawodowym, ani w rządzeniu nie wolno świadomie wybierać drogi konfliktu, podziałów, kłamstwa, nieprzejrzystości. A tak się, niestety zdarza – podkreślił biskup.

Dodał, że jeśli każdy myśli wyłącznie o własnym interesie, jeśli egoizm osób i grup bierze górę nad dobrem wspólnym, jeśli niebezpiecznie człowiek oswaja się z nienawiścią i przemocą – fizyczną i psychiczną, jeśli wewnętrzne walki dzielą i kaleczą, to trzeba się zapytać: co człowiek uczynił ze światłem Bożego Narodzenia?

- „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi” – wołał 40 lat temu św. Jan Paweł II. I dodawał: „Tej ziemi!”, a my czuliśmy, że to jest początek drogi do niepodległości. Módlmy się, żebyśmy pozostali wierni temu wołaniu – zaapelował biskup płocki.

Podczas Mszy św. miał także miejsce obrzęd ogłoszenia przed biskupem i zgromadzonymi wokół niego kapłanami i członkami Kościoła diecezjalnego daty świąt ruchomych, jakie będą przypadały w nowym 2019 roku. Dokonał go ks. kan. Zbigniew Adamkowski, proboszcz parafii św. Józefa w Ciechanowie. Starożytna ceremonia, zwana „Anuntiatio” powstała podczas pierwszego soboru powszechnego (Nicea 325 r.), gdy zgromadzeni biskupi wezwali, aby wszyscy celebrowali święta chrześcijańskie, a przede wszystkim Paschę „jednym sercem” i w tę samą niedzielę.

Ustalenie dat tego świętowania zlecono patriarsze egipskiej Aleksandrii, miasta słynącego wówczas z wysokiego poziomu astronomii. I to on każdego roku przekazywał ustaloną przez swoich uczonych datę Wielkanocy do Rzymu, skąd przesyłano ją do innych diecezji. Nie chodzi w nim o sam przekaz dat świąt, które łatwo znajdzie się w kalendarzu, ale o to, aby uświadomić sobie, że „chwała Pana, która rozbłyska w Tajemnicy Wcielenia, w Epifanii, objawi się w pełni podczas Świąt Paschalnych, a chrześcijanin, to człowiek, który żyje od Paschy do Paschy, z niej czerpie siły do życiowej wędrówki” (bp Piotr Libera).

III Orszak Trzech Króli w Ciechanowie rozpoczął się na placu Jana Pawła II. Wszyscy otrzymali tam śpiewniki i korony oraz obejrzeli ewangelijną scenkę, w przygotowanie której zaangażowało się stowarzyszenie „Pozytywnie Historyczni”.

Następnie orszak z trzema Mędrcami na czele na koniach, wyruszył w kierunku kościoła farnego. Przemarszowi towarzyszył śpiew inicjowany przez orkiestrę dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie. Po dotarciu do kościoła farnego (parafii św. Józefa) oddano hołd Dzieciątku Jezus i Świętej Rodzinie, w których wcielili się Martyna i Przemysław Porowscy z synem Jasiem.

Oprawę muzyczną Mszy św. zapewniła schola „Anioły”, zespół muzyczny i ciechanowskie chóry.

W III Orszaku Trzech Króli w Ciechanowie uczestniczył prezydent miasta Krzysztof Kosiński, przedstawiciele władz miejskich i samorządowych, szkoły, stowarzyszenia, twórcy konkursu na rodzinną szopkę bożonarodzeniową, kolędnicy misyjni, duchowieństwo i wierni ciechanowskich parafii.

Wydarzenie było transmitowane w internecie przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej.