Informacja dotycząca Modlitewników Pielgrzymów Duchowych

Szanowni Księża! Pragnę poinformować, że w pierwszych dniach lipca do parafii każdego Ks. Dziekana trafią Modlitewniki dla Pielgrzymów Duchowych. Proszę o ich odebranie od Księży Dziekanów i ogłoszenie w parafiach Pielgrzymki Duchowej.

Mbkuria1.jpg

Przypominam, że Pielgrzymka Duchowa odbywa się na takich samych zasadach jak w poprzednich latach. Ten, kto pragnie towarzyszyć pielgrzymom pieszym, zapisuje się w swojej parafii, zostawiając swoje dane (będą wysłane pozdrowienia od Pielgrzymów z Trasy Pielgrzymki). Zapisany Pielgrzym Duchowy otrzymuje Modlitewnik, za który jest dobrowolna ofiara na rzecz dzieła Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej.

Wszystkie Listy Pielgrzymów Duchowych najlepiej przywieźć do Płocka (można zebrać z całego dekanatu) w dniu 5 sierpnia, w godzinach od 10 do 17, do siedziby Szkół Katolickich, przy ul. Nowowiejskiego 2. W innych przypadkach, proszę o kontakt.

Zachęcam też do organizowania w parafiach Apeli Jasnogórskich, zwłaszcza w tym roku, kiedy pielgrzymowanie piesze jest ograniczone.

ks. Jacek Prusiński