INFORMACJA DOTYCZĄCA NIEDZIELI SŁOWA BOŻEGO 2021

Zgodnie z zaleceniem Ojca Świętego Franciszka oraz zachętą Konferencji Episkopatu Polski, w III niedzielę zwykłą, dnia 24 stycznia 2021 roku, wraz z Kościołem Powszechnym będziemy przeżywać Niedzielę Słowa Bożego. Ojciec Święty Franciszek w liście apostolskim Aperuit illis zaprasza wszystkich wierzących, a w sposób szczególny kapłanów, aby w tę właśnie niedzielę, podczas liturgii podkreślić cześć, jaką Kościół oddaje Słowu Pana.

Biblia1.jpg

W odpowiedzi na decyzję Papieża Franciszka, zespół Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Polsce, przygotował na Niedzielę Słowa Bożego materiały pomocnicze do celebracji eucharystycznej Liturgii Słowa, modlitwę wiernych i lectio divina Ewangelii wg św. Marka (1,14-20). Może ona być wykorzystana jako materiał pomocniczy do adoracji Najświętszego Sakramentu lub do katechez o słowie Bożym i osobach powołanych do jego głoszenia.

Materiały te będą dostępne do pobrania na stronie Diecezji Płockiej, na stronie Wydziału Duszpasterskiego oraz na stronie Dzieła Biblijnego pod adresem www.biblista.pl.

Celebracja diecezjalna odbędzie się w Katedrze Płockiej, o godzinie 17, podczas uroczystych nieszporów pod przewodnictwem ks. bp. Piotra Libery, Biskupa Płockiego.

ks. Jarosław Kwiatkowski
Moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II

ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego