Informacja koordynatora ŚDM diecezji płockiej

Czcigodni Księża,

Krajowe Biuro Organizacji ŚDM poprosiło o przesłanie wstępnej informacji na temat liczby osób, które chciałyby polecieć zorganizowanym samolotem na spotkanie z papieżem Franciszkiem do Lizbony. Na podstawie ilości zgłoszeń zostanie podana propozycja cenowa. Podjąć ostateczną decyzję i wpłacić pieniądze należy do 31 października. Bardzo proszę o przekazanie dekanalnym duszpasterzom młodzieży liczby zainteresowanych wyjazdem osób z parafii i wspólnot młodzieżowych. Dekanalnych duszpasterzy proszę o kontakt ze mną do 28 lutego br.

 

Płock, 26 stycznia 2022 r.

ks. Krzysztof Ruciński
koordynator ŚDM diecezj płockiej