Informacje porządkowe dotyczące Mszy św. pogrzebowej śp. ks. prał. prof. dr. hab. Ireneusza Mroczkowskiego

Prosimy o zapoznanie się z informacjami porządkowymi dotyczącymi Mszy św. pogrzebowej śp. ks. prał. prof. dr. hab. Ireneusza Mroczkowskiego, która odbędzie się 20 sierpnia 2020 r. o godz. 11.00 w Bazylice Katedralnej.

Pogrzeb2.jpg

1. Parking dla pojazdów księży, uczestniczących w liturgii, znajdować się będzie na terenie Wyższego Seminarium Duchownego i Szkół Katolickich w Płocku. Miejsca parkingowe koło katedry mogą być zajęte. Dodatkowo, w związku z remontem ul. Kilińskiego, występują utrudnienia w ruchu przy ul. Mostowej.

2. Księża profesorowie Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku oraz księża z rocznika święceń śp. Księdza Profesora, ubierają się do Mszy św. w kapitularzu katedralnym i zakładają przygotowane tam ornaty.

3. Wszystkich księży koncelebransów proszę o zabranie alby, cingulum, fioletowej stuły oraz komży.

4. Po Mszy św. uczestnicy liturgii będą mogli przejechać na cmentarz przy al. Kobylińskiego autokarem.

5. Po Mszy św. Rektorat Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku zaprasza księży na posiłek do gmachu seminaryjnego.

ks. Dariusz Malczyk
ceremoniarz biskupi