IV Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza do Czerwińska

Bł. abp Antoni J. Nowowiejski i bł. bp Leon Wetmański, męczennicy II wojny światowej, byli patronami IV Pielgrzymki Liturgicznej Służby Ołtarza do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą. W sobotę 18 maja br. wzięło w niej udział około 600 ministrantów, lektorów oraz dziewcząt ze scholi parafialnych.

Pielgrzymka_ministranci_2019.jpg

IV Pielgrzymce Służby Liturgicznej Ołtarza do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku każdego roku patronują święci i błogosławieni. W tym roku byli to patronowie obecnego roku w diecezji: bł. abp Antoni J. Nowowiejski i bł. bp Leon Wetmański, pasterze Kościoła płockiego, którzy zostali zamęczeni przez Niemców w obozie w Działdowie. Papież Jan Paweł II dokonał ich beatyfikacji 13 czerwca 1999 r. wraz ze 106 innymi męczennikami II wojny światowej.

Na początku spotkania w Czerwińsku jej uczestnicy wzięli udział w Mszy św. w bazylice czerwińskiej. Przewodniczył jej ks. dr Artur Janicki, dyrektor Szkół Katolickich w Płocku, a kazanie wygłosił ks. Mariusz Przybysz, wikariusz parafii św. Stanisława BM w Mławie.

Zwrócił w nim m.in. uwagę na podobieństwo Jezusa do Maryi, wynikające stąd, że dzieci są podobne do swych matek. Podobnie może być z tymi, którzy przebywają blisko ołtarza, pełniąc przy nim posługi: stają się podobni do Pana Boga.

Fotorelcja @Duszpasterstwo Ministrantów Diecezji Płockiej

Po Mszy św. przewidziano dla uczestników pielgrzymki wiele atrakcji m.in. mini olimpiadę sportową, strzelanie z paint-ballu, pokaz ratownictwa w wykonaniu Straży Pożarnej czy oglądanie czołgu z czasów ostatniej wojny.

Ogółem w różnych konkursach wręczono około 80 nagród. Uczestnicy pielgrzymki losowali też nagrodę główną, którą był rower. Wylosowała ją dziewczynka z parafii św. Wojciecha w Płocku. Nagrody w konkursach ufundowało Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej. Poza tym odbył się konkurs wiedzy o Czerwińsku, w którym nagrodę (radiomagenetofon) ufundował Marcin Gortat, wójt gminy Czerwińsk. 

Odbyło się też wręczenie medali 30 wzorowym ministrantom, zgłoszonym przez parafie.

 Fotorelacja @KNC Edycja Płocka

W pielgrzymce wzięło udział około 600 osób: ministrantów, lektorów oraz dziewcząt ze scholi parafialnych. Towarzyszyli im księża i opiekunowie świeccy.

Organizacją IV Pielgrzymki Służby Liturgicznej diecezji płockiej zajęło się Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Diecezji Płockiej: ks. Dawid Witkowski (wikariusz parafii św. Michała Archanioła w Płońsku), ks. Mariusz Przybysz, ks. Artur Janicki.