IV pielgrzymka rzeczna z Czerwińska do Płocka

Około 30 wodniaków wzięło udział w czwartej pielgrzymce rzecznej po Wiśle. Pielgrzymi wyruszyli ze Wzgórza Czerwińskiego w Czerwińsku, a dopłynęli na Wzgórze Tumskie w Płocku. Celem ich podróży była modlitwa w płockiej katedrze, przed hermą św. Barbary, patronki osób pływających i pracujących na wodzie.

Czerwinsk Plock Wisla

Po raz kolejny wierni z Czerwińska nad Wisłą i okolic, postanowili dopłynąć do Płocka rzeką Wisłą, nad którą leżą oba te miasta. Celem pielgrzymki była modlitwa przy relikwiach św. Barbary. Przez wieki były one przechowywane w klasztorze czerwińskim, a aktualnie znajdują się w Płocku, w miejscowym Muzeum Diecezjalnym. Podczas uroczystości wodniackich herma św. Barbary jest przynoszona do pobliskiej katedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

W tegorocznej, czwartej już pielgrzymce, wzięło udział około 30 wodniaków, płynących na kilkunastu łodziach. Duchowym kierownikiem pielgrzymów był ks. Łukasz Mastalerz SDB, proboszcz parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Czerwińsku nad Wisłą.

Pątników rzecznych na Wiśle w Płocku powitał statek „Majka” kapitana Jerzego Pielacińskiego. Na jego pokładzie obecny był kapitan Stanisław Fidelis z Bractwa św. Barbary w Płocku i ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej pw. św. Zygmunta w Płocku. Naprzeciw gościom z Czerwińska wypłynął też WOPR w Płocku oraz tratwa „Pielgrzym”.

Mszy św. w katedrze z udziałem pielgrzymów z Czerwińska przewodniczył ks. Łukasz Mastalerz SDB. W kazaniu powiedział, że pielgrzymka jest „dziękczynieniem Bogu za dany czas”, a także możliwością podzielenia się wiarą i „napełnienia serca duchem Bożym”. Goście z Czerwińska wysłuchali także krótkiej relacji ks. Stefana Cegłowskiego o zabytkach znajdujących się na Wzgórzu Tumskim w Płocku.

Inspiracją do organizacji pielgrzymek rzecznych z Czerwińska do Płocka są tzw. różańce wiślane, organizowane w Czerwińsku w sezonie wiosenno-letnim. Parafianie i goście modlą się wtedy modlitwą różańcową podczas krótkich rejsów łodziami na rzece w rejonie tego historycznego, mazowieckiego miasta.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę