IX Przegląd etiud o Świętych i Błogosławionych Zwykli - Niezwykli

Szkoły ze Starych Proboszczewic i z Płocka zajęły pierwsze miejsca w IX Przeglądzie etiud teatralnych o Świętych i Błogosławionych Zwykli - Niezwykli, zorganizowanym przez Książnicę Płocką i wydział katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Płocku. Po przerwie ponownie odbył się on w formie tradycyjnej, z prezentacjami na scenie. 

Etiudy

Podczas IX przeglądu etiud teatralnych o Świętych i Błogosławionych Zwykli – Niezwykli zaprezentowało się w Mediatece eMka  6 zespołów, łącznie 42 uczestników: -  Młodzi aktorzy dostarczyli sporo wzruszeń, zaskoczeń, emocji. Zaprezentowali krótkie, 10-minutowe etiudy teatralne, poświęcone wybranym przez siebie postaciom świętych i błogosławionych. Był teatr nowoczesny, taniec, gra na instrumentach, śpiew, a przede wszystkim oryginalność, mądre przesłania, nietuzinkowe zaprezentowanie wybranej postaci – komentowali widzowie i organizatorzy przeglądu.

Tegoroczne etiudy opowiadały  m.in. o św. Faustynie Kowalskiej, św. Józefie Moscatim, św. Kindze, bł. Matce Róży Czackiej. O przyznaniu miejsc w przeglądzie zdecydowało jury w składzie: ks. Paweł Sobiecki - przewodniczący, pracownik, Joanna Banasiakdyrektor Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego w Płocku, Małgorzata Bielak, kierownik Działu Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Książnicy Płockiej.

Pierwszą nagrodę w kategorii szkół podstawowych przyznano Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach pod kierunkiem Anety Gromanowskiej, za etiudę: „Niebo w oczach - Błogosławiona Matka  Róża Czacka”. Natomiast pierwszą nagrodę w kategorii szkół ponadpodstawowych przyznano Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu im. św. Stanisława Kostki w Płocku  pod kierunkiem Katarzyny Niewinowskiej za etiudę „Czego oczy nie widzą - rzecz o błogosławionej Elżbiecie Róży Czackiej”.

Na scenie zaprezentowały się także szkoły: Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Zamoyskiego w Bieżuniu, Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym, Zespół Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie, Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego w Płocku.

Przegląd odbył się w ramach 36. Płockich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Organizatorami byli:  Książnica Płocka i wydział katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Płocku. Honorowym patronatem objął go biskup płocki Piotr Libera.