Jasełka i życzenia Bożonarodzeniowe w Seminarium

O tym, że wszelkie nadużycia, moralne i materialne, bardzo szkodzą wspólnocie Kościoła, powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 18 grudnia br. do kleryków i wykładowców Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, w czasie dorocznych jasełek. W spotkaniu uczestniczyli także goście seminarzystów.

Jase_ka_wsd.jpg

Bp Mirosław Milewski podczas spotkania z seminarzystami odwołał się do innych, podobnych przedświątecznych spotkań. Powiedział, że wierni pytają go, co się obecnie dzieje z księżmi. Oni nie szukają sensacji, ale martwią się o księży i modlą się za nich. Zauważył, że kapłanów współcześnie dotyka „syndrom ducha tego świata”. Można w tym świecie bowiem znaleźć wszystko, ale nie Pana Jezusa.

- Szeregi kapłańskie drąży choroba ducha tego świata. Jeśli nie wydarzy się jakaś rewolucja duchowa, zabrniemy w ślepą uliczkę. Nie chodzi jednak o łatwą krytykę, lecz wskazanie sposobów wyjścia z tej sytuacji. Trzeba nam księżom rachunku sumienia, ale też pokory i uczciwości wobec siebie nawzajem, wobec biskupa i wspólnoty Kościoła. Uczmy się od Pana Jezusa, a nie od tego świata - zwrócił się do społeczności seminaryjnej.

Biskup pomocniczy diecezji płockiej powiedział też, że zachwianie porządku, materializm i nadużycia seksualne szkodzą Kościołowi „w sensie duchowym i wizerunkowym”. Przywołał również tytuł piosenki Jana Pietrzaka pt. „Żeby Polska była Polską” i sparafrazował ją - „żeby księża byli księżmi”.

W programie spotkania znalazła się też sztuka świąteczna, którą przygotował seminaryjny kurs drugi. W spotkaniu uczestniczyli klerycy, wykładowcy, moderatorzy seminaryjni, zarząd WSD. Było również dzielenie się opłatkiem i składanie sobie wzajemnie życzeń świątecznych.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę