„Jezus wybrał Płock”: 90. rocznica pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. siostrze Faustynie

- Świat potrzebuje miłosierdzia Bożego, aby bramy piekielne go nie przemogły – powiedział ks. arcybiskup Jan Romeo Pawłowski z Watykanu podczas Eucharystii w 90. rocznicę pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. siostrze Faustynie Kowalskiej (22 lutego 2021 r.). Wydarzenie to miało miejsce 22 lutego 1931 roku w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy Starym Rynku 14 w Płocku. Jubileuszowa uroczystość z miejsca objawienia Anno Domini 2021 była transmitowana przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej.

Rocznica-objawien.jpg

Jubileuszowej Eucharystii w miejscu pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. siostrze Faustynie Kowalskiej przewodniczył abp Jan Romeo Pawłowski, sekretarz ds. Reprezentacji Papieskich, odpowiedzialny za Nuncjatury Apostolskie na świecie. Eucharystię koncelebrowali: biskup płocki Piotr Libera, biskup pomocniczy Mirosław Milewski, biskup senior Roman Marcinkowski.

Na początku Mszy św. bp Piotr Libera przypomniał, że dzień 22 lutego od 1969 roku obchodzony jest w Kościele jako święto katedry św. Piotra. W tym przypadku katedra oznacza papieską posługę najwyższego nauczyciela i obrońcy wiary Chrystusowej. W tym dniu Kościół dziękuje Panu Bogu za to, że dzięki przewodnictwu Ojca świętego i jego nauczaniu „pośród zamętu świata wiara pozostaje nienaruszona”.

- Więcej, dzisiaj ten świat spogląda w stronę Rzymu z nadzieją, że papież – dzięki wielkiemu dziedzictwu i charyzmatowi, który na nim spoczywa, będzie angażował się w sprawę dialogu wszystkich religii i pokoju na świecie. Na tym polega papieska „posługa miłosierdzia”, o której tak wymownie wiele razy mówił św. Jan Paweł II – zaznaczył Pasterz Kościoła płockiego.

Bp Piotr Libera przytoczył też słowa z Ewangelii: „Non praevalebunt” – „Bramy piekielne go nie przemogą”: - Tak bardzo potrzeba nam dzisiaj chrześcijańskiego świadectwa, chrześcijańskiego oporu wobec potopu antywartości, wobec zalewu pseudo-nowoczesności, wobec fali chrystofobii. Potrzeba go również w Polsce i w Płocku – zaakcentował hierarcha.

Bp Mirosław Milewski odczytał list okolicznościowy, jaki do bp. Piotra Libry przesłał papież Franciszek: „Oto szczególne wyzwanie dla Kościoła Płockiego, wyróżnionego objawieniem, dla Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, dla Miasta Płocka i każdego z was. Przekazujcie światu ogień Jezusa Miłosiernego. Bądźcie dla wszystkich znakiem Jego obecności wśród was” – napisał m.in. Ojciec święty.

Homilię wygłosił abp Jan Romeo Pawłowski. Stwierdził, że w słowach „Jezu ufam Tobie”, znajdujących się na obrazie Jezusa Miłosiernego, zawiera się cała Jego wola. Gdy Faustyna zobaczyła Jezusa w łasce objawień, to „jedyne, niepowtarzalne i niezwykłe wydarzenie” na zawsze zmieniło jej życie.

- Jezus tutaj postanowił zapalić iskrę swojego miłosierdzia, które potem, przez posługę siostry Faustyny, miało zapalić cały świat. Przez 90 lat modlitwa „Jezu ufam Tobie” była i jest powtarzana miliardy razy. Modlitwa objawiona Faustynie dopełnia Modlitwę Pańską – «Ojcze nasz». Ta modlitwa pokazuje, jak się modlić do miłosiernego Syna Boga. Ileż razy wołano nią w świątyniach, szpitalach, więzieniach, wśród chorych, utrudzonych, skazanych i teraz, gdy pandemia zmieniła i przeraziła świat – głosił Gość z Watykanu.

Kaznodzieja stwierdził, że Jezus tak jak apostołów, każdego dnia pyta ludzi, za kogo uważają Syna Człowieczego. To pytanie przenika do szpiku kości, musi zatrząść podstawą ludzkiej egzystencji. Faustyna była pierwszą kobietą na świecie, która odczytała napis pod Wizerunkiem Jezusa i wypowiedziała słowa „Jezu ufam Tobie”. Na tym wyznaniu, na tym fundamencie wiary, Jezus zbudował kult Bożego miłosierdzia.

- Świat potrzebuje miłosierdzia. Wtedy może być pewny, że bramy piekielne go nie przemogą. Bramy piekielne zawsze będą walczyć z miłosierdziem Bożym, w marszach będą stawać po stronie bezlitosnego zabijania. Miłosierdzie Boże idzie za nimi aż do bram piekła, aby wyciągnąć z ucisku zła i grzechu - podkreślił abp Pawłowski.

Dodał, że siostra Faustyna szerzyła Boże miłosierdzie tam, gdzie była. W Płocku pracowała m.in. w piekarni. Ludzie przychodzili do niej po chleb. Przekazując go, czyniła miłosierdzie. Chrystus Pan też pozostał z ludźmi pod postacią chleba – jako chleb konsekrowany.

- Niech świadkowie miłosierdzia prowadzą nas w przyszłość. Niech prowadzi nas Matka Boża Miłosierdzia, Ta, która przyprowadziła Jezusa do Płocka, żeby ukazać Jego miłosierdzie. Św. Jan Paweł II podczas kanonizacji s. Faustyny powiedział, że Boże miłosierdzie będzie rozświetlało ludzkie drogi także w trzecim tysiącleciu. Niech w naszym życiu zawsze brzmią słowa: „Jezu ufam Tobie” – życzył abp Pawłowski.

W czasie Eucharystii arcybiskup, w obecności biskupów koncelebrujących Eucharystię, poprowadził też „Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu”. Wspólnie zaśpiewano również uroczyste „Te Deum”.

W procesji z darami przyniesiono m.in. wydany przez Pocztę Polską znaczek upamiętniający 90. rocznicę objawienia Jezusa Miłosiernego. Była też jubileuszowa publikacja ze świadectwami pt. „Świadkowie Miłosierdzia” pod redakcją Leszka Skierskiego i „Kalendarz Patriotyczny”, przygotowany przez Rycerzy Jana Pawła II (dla których Sanktuarium Bożego Miłosierdzia stanowi centrum duchowe).

Ks. dr Tomasz Brzeziński, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia podsumował roczne przygotowania do jubileuszu, w myśl hasła „Odkryj miejsce, które wybrał Jezus”. Wyraził wdzięczność za wsparcie dla akcji „Smak Miłosierdzia”. W ciągu minionego roku rozdano 1080 paczek osobom potrzebującym. Środki na paczki pochodziły od sponsorów, a także ze sprzedaży „Bułeczek św. Siostry Faustyny”, pieczonych przez siostry miłosierdzia.

Natomiast ks. kapelan Zbigniew Kras, odczytał list od prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent pozdrowił siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Podkreślił, że obchodzona rocznica jest ważna dla płockiej wspólnoty, ale również Polski i świata. Za sprawą siostry Faustyny ponad miliard katolików na świecie modli się słowami z „Dzienniczka” – „Jezu ufam Tobie”. Z tego źródła czerpał też inspiracje Ojciec święty Jan Paweł II.

„Te dwie wielki postaci naszej historii ojczystej: papież i mistyczka, są bardzo bliskie ludziom wierzącym w Polsce. Są także naszymi najsławniejszymi rodakami, dzięki którym ludzie różnych narodów i kultur dowiadują się o dziejach i dziedzictwie Rzeczypospolitej. Przesłanie, które pozostawili, ma wymiar uniwersalny, trafiając do serc ludzi dobrej woli, niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu. Jestem przekonany, że zwłaszcza we współczesnej epoce ludzkość potrzebuje solidarności i nadziei, tak głośno rozbrzmiewających w pismach obojga świętych” – napisała prezydent Andrzej Duda.

Na zakończenie jubileuszowej uroczystości m. Petra Kowalczyk ZMBM, matka generalna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia podziękowała wszystkim zaangażowanym w jej organizację. Obiecała, że siostry będą sobie codziennie odpowiadać na pytanie, kim jest dla nich Jezus. Poprosiła też abp. Jana Romeo Pawłowskiego, aby przekazał Ojcu świętemu Franciszkowi słowa wdzięczności za pamięć o płockiej rocznicy: - Tylko w miłosierdziu Bożym odnaleźć można sens życia – zaakcentowała przełożona zgromadzenia.

Eucharystia z Płocka była transmitowana na antenie Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Jej oprawę muzyczną zapewnił chór Harfa i kwartet muzyczny.

Organizacja uroczystości była dziełem wielu osób i instytucji, przede wszystkim sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z przełożoną płockiego klasztoru z s. M. Dianą Kuczek ZMBM i ks. dr. Tomaszem Brzezińskim, rektorem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Wsparcia prowadzonym akcjom udzieliła m.in. działająca przy sanktuarium Wspólnota Miłosierdzia, Zakon Rycerzy Jana Pawła II, Szkoły Katolickie w Płocku.

Czciciele Bożego miłosierdzia 22 lutego wzięli też udział w akcji „Zapal Światło Miłosierdzia”, polegającej na zapaleniu światła w oknie domów, przy kapliczkach i krzyżach, na znak duchowej łączności z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, świętującym 90. rocznicę pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego.