Jubileusz 100-lecia Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek

Nuncjusz apostolski ks. arcybiskup Salvatore Pennacchio przewodniczył jubileuszowej, dziękczynnej Eucharystii w bazylice katedralnej, w 100-lecie Zgromadzenia Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa, czyli Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek, które formalnie powstało w 1921 roku w Płocku: - Założycielka m. Józefa Hałacińska chciała, aby było ono zadośćuczynieniem za ogrom zła w świecie i w ludzkich sercach – powiedział 30 maja br. biskup płocki Piotr Libera. Odczytano także list i błogosławieństwo papieża Franciszka.

100-lecie-pasjonistek.jpg

Eucharystii w katedrze przewodniczył Nuncjusz Apostolski abp Salvatore Pennacchio, koncelebrowali ją biskupi: płocki Piotr Libera, pomocniczy Mirosław Milewski i senior Roman Marcinkowski.

W homilii bp Piotr Libera zaznaczył, że Zgromadzenie Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa powstało w Płocku. To w tym mieście sługa Boża matka Józefa Joanna Hałacińska rozeznała, a błogosławiony arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski przychylił się i wsparł jej dążenia, aby z krzyża Pana zrodził się jeszcze jeden, szlachetny, duchowy owoc – nowe zgromadzenie. I tak „duchowy ogród Kościoła wzbogacił się o pasyjny charyzmat”.

Obecnie matka Hałacińska jest w drodze na ołtarze. Nie może więc ustać modlitwa sióstr zakonnych i całego ludu Bożego, aby ta „gorliwa i radykalna w miłości pasyjnej siostra” stała się wzorem i świętą przewodniczką dla wszystkich, by przypominała o potrzebie pokuty i zadośćuczynienia „za grzechy nasze i świata całego”.

Kaznodzieja podkreślił, że Bóg chce się spotkać z ludźmi tam, gdzie najbardziej boli, gdzie jest najtrudniej: - Matka Józefa Hałacińska założyła zgromadzenie po to, aby pasjonistka stała zawsze blisko krzyża, a jednocześnie blisko cierpiących i chorych, blisko dzieci w ich procesie wychowania do wiary. A to wszystko po to, aby nie zmarnować cierpienia. Chciała, aby to zgromadzenie było zadośćuczynieniem i przebłaganiem za odrazę wojny, za bezbożne rewolucje, za ówczesne skandale podziałów w Kościele - także naszym płockim, za cierpienie niewinnych i niesprawiedliwości. Czyż katalog tego ogromu zła w świecie i w ludzkich sercach się wyczerpał i zdezaktualizował? Bynajmniej nie - podkreślił hierarcha.

Dodał, że pasjonistka czyni to, czego Jezus dokonał na krzyżu. Święty Paweł Apostoł wyjaśnia, że chodzi tu o „dopełnianie Jego udręk”, o taką wrażliwość serca i zjednoczenie z Ukrzyżowanym, aby ukształtować w sobie głębokie współczucie i obowiązek wynagrodzenia za winy własne i innych.

- Idźcie więc dalej, drogie Siostry, z tym ogniem charyzmatu, z tą ewangeliczną wrażliwością do tych wszystkich miejsc, gdzie boli zwłaszcza dusza współczesnego człowieka, a może wręcz – ta dusza i jego życie duchowe obumiera. Idźcie dalej i uczcie zachowywać wszystko, co Jezus nam powiedział. Nie traćcie duchowego azymutu: jak być dzisiaj konsekrowanym i pasyjnym w świecie, który pod krzyżem Chrystusa wydaje się być obojętny, albo wręcz bluźni Bogu. Zapewniam Was, że przy tych zbolałych, obojętnych czy zbuntowanych duszach: i w szpitalu, i w katechezie – wasz charyzmat z pewnością się nie wypali - powiedział bp Libera.

Dodał, by zapatrzone w krzyż i jego największe tajemnice siostry zakonne szły dalej „z Bożą mocą płynącą od krzyża”. Aby życiem i apostolstwem opowiadały o swojej założycielce i jej radykalnej wierze, która zawstydza, by opowiadały o bohaterskich „wojennych siostrach” z powstania warszawskiego, o pasjonistkach ze szpitali i punktów katechetycznych, które całe pokolenia przyprowadziły do wiary.

- Niech wasze autentyczne świadectwo i codzienne poświęcenie będą jak żywe promienie wypływające z krzyża, które dotykają i przemieniają zwłaszcza bolesne zakątki ludzkich serc. Pamiętajcie, że Pan sam się troszczy o swój duchowy ogród, aby on trwał i nie zabrakło w nim powołań – życzył biskup płocki.

Odczytany też został list okolicznościowy wraz z błogosławieństwem od papieża Franciszka. Ojciec święty zapewnił w nim o duchowej jedności w modlitwie ze Zgromadzeniem Sióstr Pasjonistek. Pozdrowił matkę generalną i siostry pasjonistki, które codzienną posługą podejmowaną według charyzmatu zakonnego, włączają się w zbawczą misję Chrystusa i Kościoła.

„Niech ten wyjątkowy czas łaski, dziękczynienia i modlitewnego trwania przy Chrystusie Ukrzyżowanym ożywi serca sióstr duchem pierwotnej miłości, by z nowym zapałem wiary wypełniały wolę Bożę, świadczyły o miłości cierpiącego Zbawiciela, wynagradzały za grzechy ludzi i wypraszały łaskę miłosierdzia dla świata. Takiej drodze dążenia do świętości była szczególnie wierna wasza założycielka sługa Boża m. Józefa Hałacińska. W codziennym naśladowaniu Chrystusa dźwigającego krzyż widziała ona szczególną drogę, która prowadzi do zbawienia. Bez wielkodusznej odpowiedzi waszej założycielki na Boże wezwanie, zgromadzenie nie mogłoby ani powstać, ani podejmować apostolskiej posługi i dzieł miłosierdzia” - napisał papież Franciszek.

Podczas uroczystości m. Agnes Jaszczykowska, matka generalna Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek podkreśliła, że Opatrzność Boża postawiła przed zakonną rodziną pasyjną jako główne zadanie szerzenie nabożeństwa Męki Pańskiej, wypraszanie Bożego miłosierdzia i wynagradzanie za grzechy. Przeżywany jubileusz jest „czasem odnowy duchowej i powrotu do korzeni charyzmatu pasyjnego”. Zgromadzenie przyczyniło się rozwoju wielu apostolatów w kraju i za granicą.

- Wprawdzie minęło sto lat, jednak widzimy, jak bardzo jesteśmy potrzebne drugiemu człowiekowi, jak wiele mamy jeszcze do zrobienia. Współczesny świat potrzebuje Boga, dobrego słowa, troski i miłości. Dlatego umocnione świętowaniem jubileuszu jeszcze bardziej czujemy się wezwane, aby z nowym zapałem realizować słowa Matki Założycielki: „Siostry, wypraszajcie miłosierdzie dla świata, módlcie się za grzeszników” – przypomniała matka generalna.

Zgromadzenie otrzymało Srebrny Medal od papieża Franciszka oraz papieskie błogosławieństwo. Natomiast Tomasz Kominek, dyrektor płockiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego, w imieniu marszałka województwa Adama Struzika, przekazał zgromadzeniu medal Pro Masovia, przyznawanym instytucjom i osobom za przyczynienie się do rozwoju Mazowsza.

Biskupów koncelebrujących Eucharystię pasjonistki obdarowały obrazem Matki Bożej Bolesnej, która jest Patronką zgromadzenia.

Jubileuszowa uroczystość w katedrze transmitowana była przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej. Jej doskonałą oprawę muzyczną zapewnił Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses z Płocka.

Obchody w katedrze poprzedziło w sobotę 29 maja sympozjum o Słudze Bożej M. Józefie Hałacińskiej w kościele parafii św. Bartłomieja w Płocku, gdzie znajdują się doczesne szczątki założycielki zgromadzenia. Ponadto w katedrze płockiej obejrzeć można wystawę o historii i działalności zgromadzenia.

***
Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa – w skrócie: Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek, oparte jest na III Regule Św. Franciszka Serafickiego. Jest zgromadzeniem na prawie papieskim, kontemplacyjno-czynnym, habitowym, założonym przez Sługę Bożą Matkę Józefę Hałacińską w 1918 r. w Płocku. Powstało w trudnym okresie historycznym dla ojczyzny i narodu. Pierwszą placówką prowadzoną przez pasjonistki był Zakład Wychowawczy dla chłopców im. św. Józefa w Płocku. Propozycję jego objęcia m. Hałacińska otrzymała podczas pierwszego spotkania z ordynariuszem diecezji płockiej bp. Antonim J. Nowowiejskim, we wrześniu 1919 r.

Najważniejsze wydarzenia związane z powstawaniem zgromadzenia przypadają na rok 1921. 1 maja 1921 r. bp Antoni J. Nowowiejski erygował kanonicznie zgromadzenie i zatwierdził pierwsze „Konstytucje”. 4 października 1921 r. siostry rozpoczęły pierwszy w historii zgromadzenia nowicjat.

Charyzmatem zgromadzenia jest miłość do Chrystusa Ukrzyżowanego, wyrażająca się w kulcie Męki Pańskiej. Kult ten koncentruje się na kontemplacji Tajemnicy Odkupienia: męki, śmierci i uwielbienia Chrystusa. Duchowość pasyjną streszcza hasło: „Miłość Ukrzyżowanego przynagla nas” (2 Kor 5,14), a ilustruje herb: narzędzia Męki Pańskiej – cierniowa korona, gwoździe, włócznia i gąbka na trzcinie.

Zewnętrznym wyrazem duchowości pasyjnej jest codzienna Msza Święta, codzienne rozmyślanie Męki i Śmierci Chrystusa połączone z Drogą Krzyżową, codzienna bolesna część różańca, Koronka do Ran Chrystusowych i Godzina święta w każdy czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca od godziny 23.00 do 24.00 (w Wielkim Poście również Gorzkie Żale i Godzinki o Męce Pańskiej.

Obecnie pasjonistki głównie pracują w parafiach jako kancelistki, zakrystianki oraz w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych jako katechetki, a także w mniejszym wymiarze w szpitalach i domach opieki. Pracują m.in. w Kurii Diecezjalnej i Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku czy stacji opieki „Caritas”. Zgromadzenie prowadzi w domach własnych: przedszkole w Mucharzu k. Wadowic i dom dla seniorów im. M. Józefy Hałacińskiej w Strzemieszycach. Pasjonistki są w 20 placówkach w Polsce w 10 diecezjach oraz na 7 placówkach zagranicznych: w Kanadzie, w Niemczech, we Włoszech, w Niemczech i na misjach w Kamerunie w Afryce.