Jubileusz 25-lecia Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej w Pułtusku

Akcja Katolicka Diecezji Płockiej 27 listopada br. obchodziła w Pułtusku jubileusz. 25-lecia działalności. Mszy św. z tej okazji przewodniczył ks. biskup Mirosław Milewski: - Jesteście Kościołem w wyboru. Potrzebujemy waszego osobistego świadectwa wiary – powiedział w homilii. Część oficjalna spotkania odbyła się w Domu Polonii w Pułtusku.   

Fot. Plock.Gosc.Pl
fot. plock.gosc.pl

Bp Mirosław Milewski powiedział, że w zsekularyzowanym świecie na katolików czyha wiele niebezpieczeństw: - Odpowiedzią i sprawdzoną drogą jest osobiste świadectwo świętości, bycie czytelnym znakiem, bez chowania głowy w piasek i rumieńca wstydu, gdy rozmawiamy o wierze, przyznawanie się w swoim środowisku: „tak, jestem praktykującym katolikiem”. Potrzebne jest świadectwo, a nie pesymizm i uleganie wrażeniu, że dotychczasowy chrześcijański świat obraca się w ruinę. Tak nie jest, a chrześcijaństwo potrafiło przetrwać niejeden kryzys – przekonywał bp Milewski.

Zaapelował do członków Akcji Katolickiej, aby wciąż byli głosicielami Dobrej Nowiny o zbawieniu i wprowadzali ją w życie społeczne i zawodowe. Tylko życie chrześcijańskie pomoże odbudować wiarygodność Kościoła. Podziękował za przywiązanie do Kościoła i budowanie go osobistą relacją z Jezusem.

- Jesteście Kościołem z wyboru. Nie interesują was modne ideologie sprzeczne z nauką i tradycją Kościoła. Zależy wam na chrześcijańskich poglądach na małżeństwo i ochronie życia od początku do naturalnej śmierci. Nie chcecie, aby kościoły były zamieniane na restauracje, galerie, muzea, kluby sportowe. Szerzycie patriotyzm i miłość do Ojczyzny. Wasza aktywna postawa i zaangażowanie sprawiają, że Kościół jest bardziej Kościołem - stwierdził hierarcha.

Poprosił, aby Akcja Katolicka pozostała elitą katolickiego laikatu w Polsce, wyróżniającą się jakością życia moralnego i religijnego, umiejącą współpracować dla dobra Kościoła i człowieka, świadomą służby.

Wiesława Winiarska, prezes Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej podziękowała wszystkim, którzy wspierali organizację: - Złóżmy dzisiaj na ołtarzu całe 25 lat służby Kościołowi, każde choćby najmniejsze dobro tego czasu. Niech na drogach naszej posługi prowadzi nas Maryja i św. Józef, a przykładem życia oddanego Bogu będą nasi patronowie św. Jan Paweł II i błogosławiony męczennik abp Antonii Julian Nowowiejski. Wszystko, co czyniliśmy, udawało nam się dzięki ludziom czerpiącym siłę z wiary i bliskości z Chrystusem. On jest naszą największą nagrodą tu na ziemi i kiedyś w wieczności – mówiła pani prezes.

Ks. inf. prof. dr hab. Wojciech Góralski w Domu Polonii w Pułtusku przypomniał zapisy Kodeksu Prawa Kanonicznego, dotyczące Akcji Katolickiej. Zasugerował, że warto myśleć o nowych formach aktywności organizacji, nie tylko okresowych, wpisanych na stałe do kalendarza, lecz „bardziej codziennych”.

- W dobie wielu stowarzyszeń, organizacji, ruchów i wspólnot kościelnych Akcja Katolicka niejako wtopiła się w nie. Tym bardziej trzeba usilnie zabiegać, by nie tylko pozyskiwać nowych członków, ale również jak najskuteczniej realizować swoje statutowe cele, którymi są pogłębienie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchia kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła – wskazał kanonista.

Dodał, że reaktywowana przed ćwierćwieczem Akcja Katolicka ma „niełatwe zadanie do spełnienia w obliczu wielu nowych zjawisk, którego zaistniały i przybierają na sile w naszym kraju”.

Ks. inf. Marek Smogorzewski, inicjator powstania Akcji Katolickiej w diecezji i jej pierwszy asystent kościelny zaznaczył, że Akcja Katolicka pierwotnie miała być federacją jednoczącą, konsolidującą różne organizacje, bez niszczenia ich tożsamości: - Miała to być taka władza wykonawcza katolików świeckich - a w ruchach w diecezji było wtedy 65 tysięcy osób. Spotykaliśmy się ze sobą synodalnie, przecieraliśmy szlaki. Ostatecznie jednak w kraju przeważył pomysł, aby była to osobna organizacja z własnym zarządem - zaznaczył duchowny.

Z powodu pandemii uroczystości jubileuszowe Akcji Katolickiej odbyły się z rocznym opóźnieniem. W uroczystości uczestniczyli reprezentanci Parafialnych Oddziałów AK i poczty sztandarowe, obecny był ks. Krzysztof Jończyk, asystent kościelny AK w diecezji. Natomiast Halina Kamińska podzieliła się doświadczeniem 25 lat działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Nasielsku.

***
Akcja Katolicka Diecezji Płockiej została reaktywowana przez biskupa płockiego Zygmunta Kamińskiego w 1995 r., w odpowiedzi na słowa papieża Jana Pawła II, który w 1993 r. podczas wizyty „Ad limina Apostolorum” biskupów płockich przypomniał, że Akcja Katolicka w przeszłości przyniosła „wiele wspaniałych owoców”. Bp Kamiński organizację zawierzył m.in. bł. abp. Antoniemu Julianowi Nowowiejskiemu, który w 1930 roku zainicjował to dzieło w diecezji.

Akcja prowadziła i kontynuuje: rekolekcje, dni skupienia, sympozja, maratony biblijne, pielgrzymki, konkursy dla dzieci i młodzieży, wydarzenia sportowe. Kolejnymi asystentami kościelnymi stowarzyszenia byli: ks. Marek Smogorzewski, ks. Janusz Kochański, ks. Bogusław Daniel Kwiatkowski, ks. Piotr Marzec. Obecnie funkcję tę pełni ks. Krzysztof Jończyk, proboszcz parafii św. Marcina w Gostyninie. Aktualnie w diecezji działa 50 Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej.