Jubileusz 25-lecia Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej w Pułtusku

Akcja Katolicka Diecezji Płockiej 27 listopada br. obchodziła w Pułtusku jubileusz. 25-lecia działalności. Mszy św. z tej okazji przewodniczył ks. biskup Mirosław Milewski: - Jesteście Kościołem w wyboru. Potrzebujemy waszego osobistego świadectwa wiary – powiedział w homilii. Część oficjalna spotkania odbyła się w Domu Polonii w Pułtusku.   

Fot. Plock.Gosc.Pl
fot. plock.gosc.pl

Bp Mirosław Milewski powiedział, że w zsekularyzowanym świecie na katolików czyha wiele niebezpieczeństw: - Odpowiedzią i sprawdzoną drogą jest osobiste świadectwo świętości, bycie czytelnym znakiem, bez chowania głowy w piasek i rumieńca wstydu, gdy rozmawiamy o wierze, przyznawanie się w swoim środowisku: „tak, jestem praktykującym katolikiem”. Potrzebne jest świadectwo, a nie pesymizm i uleganie wrażeniu, że dotychczasowy chrześcijański świat obraca się w ruinę. Tak nie jest, a chrześcijaństwo potrafiło przetrwać niejeden kryzys – przekonywał bp Milewski.

Zaapelował do członków Akcji Katolickiej, aby wciąż byli głosicielami Dobrej Nowiny o zbawieniu i wprowadzali ją w życie społeczne i zawodowe. Tylko życie chrześcijańskie pomoże odbudować wiarygodność Kościoła. Podziękował za przywiązanie do Kościoła i budowanie go osobistą relacją z Jezusem.

- Jesteście Kościołem z wyboru. Nie interesują was modne ideologie sprzeczne z nauką i tradycją Kościoła. Zależy wam na chrześcijańskich poglądach na małżeństwo i ochronie życia od początku do naturalnej śmierci. Nie chcecie, aby kościoły były zamieniane na restauracje, galerie, muzea, kluby sportowe. Szerzycie patriotyzm i miłość do Ojczyzny. Wasza aktywna postawa i zaangażowanie sprawiają, że Kościół jest bardziej Kościołem - stwierdził hierarcha.

Poprosił, aby Akcja Katolicka pozostała elitą katolickiego laikatu w Polsce, wyróżniającą się jakością życia moralnego i religijnego, umiejącą współpracować dla dobra Kościoła i człowieka, świadomą służby.

Wiesława Winiarska, prezes Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej podziękowała wszystkim, którzy wspierali organizację: - Złóżmy dzisiaj na ołtarzu całe 25 lat służby Kościołowi, każde choćby najmniejsze dobro tego czasu. Niech na drogach naszej posługi prowadzi nas Maryja i św. Józef, a przykładem życia oddanego Bogu będą nasi patronowie św. Jan Paweł II i błogosławiony męczennik abp Antonii Julian Nowowiejski. Wszystko, co czyniliśmy, udawało nam się dzięki ludziom czerpiącym siłę z wiary i bliskości z Chrystusem. On jest naszą największą nagrodą tu na ziemi i kiedyś w wieczności – mówiła pani prezes.

Ks. inf. prof. dr hab. Wojciech Góralski w Domu Polonii w Pułtusku przypomniał zapisy Kodeksu Prawa Kanonicznego, dotyczące Akcji Katolickiej. Zasugerował, że warto myśleć o nowych formach aktywności organizacji, nie tylko okresowych, wpisanych na stałe do kalendarza, lecz „bardziej codziennych”.

- W dobie wielu stowarzyszeń, organizacji, ruchów i wspólnot kościelnych Akcja Katolicka niejako wtopiła się w nie. Tym bardziej trzeba usilnie zabiegać, by nie tylko pozyskiwać nowych członków, ale również jak najskuteczniej realizować swoje statutowe cele, którymi są pogłębienie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchia kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła – wskazał kanonista.

Dodał, że reaktywowana przed ćwierćwieczem Akcja Katolicka ma „niełatwe zadanie do spełnienia w obliczu wielu nowych zjawisk, którego zaistniały i przybierają na sile w naszym kraju”.

Ks. inf. Marek Smogorzewski, inicjator powstania Akcji Katolickiej w diecezji i jej pierwszy asystent kościelny zaznaczył, że Akcja Katolicka pierwotnie miała być federacją jednoczącą, konsolidującą różne organizacje, bez niszczenia ich tożsamości: - Miała to być taka władza wykonawcza katolików świeckich - a w ruchach w diecezji było wtedy 65 tysięcy osób. Spotykaliśmy się ze sobą synodalnie, przecieraliśmy szlaki. Ostatecznie jednak w kraju przeważył pomysł, aby była to osobna organizacja z własnym zarządem - zaznaczył duchowny.

Z powodu pandemii uroczystości jubileuszowe Akcji Katolickiej odbyły się z rocznym opóźnieniem. W uroczystości uczestniczyli reprezentanci Parafialnych Oddziałów AK i poczty sztandarowe, obecny był ks. Krzysztof Jończyk, asystent kościelny AK w diecezji. Natomiast Halina Kamińska podzieliła się doświadczeniem 25 lat działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Nasielsku.

***
Akcja Katolicka Diecezji Płockiej została reaktywowana przez biskupa płockiego Zygmunta Kamińskiego w 1995 r., w odpowiedzi na słowa papieża Jana Pawła II, który w 1993 r. podczas wizyty „Ad limina Apostolorum” biskupów płockich przypomniał, że Akcja Katolicka w przeszłości przyniosła „wiele wspaniałych owoców”. Bp Kamiński organizację zawierzył m.in. bł. abp. Antoniemu Julianowi Nowowiejskiemu, który w 1930 roku zainicjował to dzieło w diecezji.

Akcja prowadziła i kontynuuje: rekolekcje, dni skupienia, sympozja, maratony biblijne, pielgrzymki, konkursy dla dzieci i młodzieży, wydarzenia sportowe. Kolejnymi asystentami kościelnymi stowarzyszenia byli: ks. Marek Smogorzewski, ks. Janusz Kochański, ks. Bogusław Daniel Kwiatkowski, ks. Piotr Marzec. Obecnie funkcję tę pełni ks. Krzysztof Jończyk, proboszcz parafii św. Marcina w Gostyninie. Aktualnie w diecezji działa 50 Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę