Jubileusze kapłańskie w Seminarium

„Bądźcie jednomyślni, pokorni i miłosierni” – zwrócił się ks. biskup Piotr Libera do księży, którzy 8 czerwca 2020 r. obchodzili 25-lecie kapłaństwa. Przewodniczył Eucharystii w ich intencji w kaplicy Dobrego Pasterza w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Jubilaci przyjęli sakrament kapłaństwa w 1995 roku, z rąk bp. Zygmunta Kamińskiego.

Xxv-lecie.jpg

Bp Piotr Libera podziękował księżom jubilatom za to, że „z Bożą pomocą nie ustali w drodze”, zrozumieli, że „wszystko jest darem Boga”, odziedziczyli błogosławieństwo Bożej miłości, sprawdzającej się w służbie.

„Bądźcie jednomyślni, pełni braterskiej miłości, w podzielonym aż do granic absurdu i szaleństwa świecie umiejcie być znakiem jedności. Niech siostry i bracia świeccy widzą, że księża w parafii, w dekanacie, naprawdę stanowią «jedną drużynę». Ci, do których posyła nas Bóg, tęsknią za jednością, w której nie ma rywalizacji napędzanej pychą i niszczenia wszystkich i wszystkiego tylko po to, aby udowodnić, że moja racja jest tą jedyną możliwą do przyjęcia” - głosił bp Libera.

Zwrócił się też do jubilatów, aby byli współczujący i miłosierni. Parafialne rodziny czekają na wzór człowieka, który potrafi autentycznie współodczuwać, współczuć tym, którym zawalił się dom, którzy zdesperowani szukają ratunku i pomocy właśnie u księdza, którzy wstydzą się bardzo swoich bied: „Z nowego samochodu, wysokiej klasy i w najlepszym wyposażeniu, często nie widać takich ludzi” – powiedział Pasterz Kościoła płockiego.

Poprosił też księży, aby byli pokorni. Ci, do których posyła ich Bóg, czekają na serce, które będzie dla nich i będzie prawdziwe. Pokora, to prawda o sobie. Ksiądz pokorny, to człowiek prawdy; to człowiek, który wie, że jest grzesznikiem i który wie, że ten grzesznik został odkupiony i ocalony od śmierci wiecznej.

„Ci, do których posyła nas Bóg, nie potrzebują krokodylich łez wylewanych nad tym, jak to niewdzięczni potrafią być ludzie, którym się tyle poświęca. Nie potrzebują kolejnego fejsbukowego celebryty, pustego, czasem zwyczajnie naciąganego wyliczania, ile to studiów skończył i jak nisko się dla nich uniża ten, kto łaskawie raczy ich obdarowywać swoją obecnością. Ludzie tęsknią za człowiekiem, który po prostu klęknie razem z nimi, kiedy drżą z lęku i kiedy śpiewają z radości, który będzie dla nich znakiem pokornego Boga” - podkreślił biskup płocki.

W czasie Mszy św. jubileuszowej księża odnowili przyrzeczenia kapłańskie i zaśpiewali „Te Deum”. Przyjęli list gratulacyjny od bp. Piotra Libery.

Trzynastu księży jubilatów święcenia kapłańskie przyjęło 10 czerwca 1995 roku, z rąk bp. Zygmunta Kamińskiego. Opiekunem ich kursu w seminarium był ks. kan. dr Andrzej Rojewski, liturgista. Pracują duszpastersko w diecezji płockiej.

Ks. dr Remigiusz Stacherski pełnił wiele funkcji w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, jest wicedziekanem dekanatu serockiego. Ks. Andrzej Rutkowski (wicedziekan dekanatu gostynińskiego) i ks. Jacek Wichorowski od wielu lat angażują się Pieszą Pielgrzymkę Diecezji Płockiej na Jasną Górę. Ks. kan. Tadeusz Milczarski jest wicedziekanem dekanatu płońskiego południowego. W 2018 roku zmarł ks. Adam Łach, który m.in. przez wiele lat pełnił funkcję redaktora naczelnego płockiej edycji „Niedzieli”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę