Jubileusze pasjonistek

Dziesięć sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, czyli sióstr pasjonistek, obchodziło w domu macierzystym w Płocku jubileusz swoich ślubów wieczystych (10 sierpnia 2021 r.). Eucharystii z tej okazji przewodniczył ks. biskup Roman Marcinkowski: - Wzorem postępowania w Kościele jest służba – powiedział w homilii.

Kamerun Sluby

Bp Roman Marcinkowski przewodniczył uroczystej Eucharystii w kaplicy domu sióstr pasjonistek w Płocku, który jest ich domem macierzystym. W homilii przypomniał, że każdy jubileusz jest wyrazem wdzięczności i radości z tego, że „Bóg tyle dobra dokonał w naszym życiu”. Jubileusz, to także „odnowienie świadomości otrzymanego daru i jeszcze większe przylgnięcie do Pana Jezusa”.

Prosił także, aby każdy zastanowił się, ile jest w nim z niewolnika, a ile ze sługi, i z którą z tych postaw identyfikuje się powołanie konkretnej osoby: - Wzorem postępowania w Kościele jest służba. Sługa pokorny i posłuszny Bogu mówi „chcę”, oddaje się do dyspozycji i służy z czystą intencją, jest wierny swemu Mistrzowi, mimo zagrożeń i przeciwności. On kocha Tego, komu służy. Głosi chwałę Pana i jest gotów do poświęceń – zaakcentował biskup senior.

W jubileuszowej Eucharystii uczestniczyło dziesięć sióstr, które w tym roku obchodziły swoje jubileusze. 70. rocznicę profesji zakonnej obchodziła s. Lidia Bartnicka. 60. rocznicę profesji zakonnej świętowały: s. Letycja Wanarska, s. Eligia Gozdowska, s. Nulla Dziurlikowska, s. Genowefa Dąbrowska. Cztery siostry obchodziły 50. rocznicę profesji zakonnej: s. Paula Wiśniewska, s. Aurelia Rutkowska, s. Angelika Czyżyk, s. Serafina Patora. Natomiast 25. rocznicę ślubów wieczystych obchodziła s. Dolorosa Rachocka. Wszystkie siostry jubilatki odnowiły swoje śluby zakonne.

Ponadto trzy siostry odnowiły profesję czasową. Były to: s. Lena Fukowska, s. Halina Goczkiewicz i s. Marta Kraśniewska (po 3 latach formacji). Wspólnie modlono się także za czternaście sióstr, które z powodu śmierci nie doczekały swoich jubileuszy. W uroczystości w Płocku uczestniczył m.in. zarząd zgromadzenia, z przełożoną generalną matką Agnes Jaszczykowską CSP.

W uroczystość św. Klary - Patronki zgromadzenia 11 sierpnia br. w Warszawie śluby wieczyste po 8 latach formacji złożyła s. Zuzanna Woźniak. Natomiast pięć sióstr w Kamerunie tego samego dnia złożyło pierwszą profesję (śluby czystości, ubóstwa, posłuszeństwa). Na znak całkowitego poświęcenia się Bogu siostry otrzymały poświęcone habity, krzyżyki profesyjne oraz Konstytucje zgromadzenia, według których zobowiązały się żyć.

W latach 2018-2021 roku pasjonistki świętują jubileusz stulecia powstania zgromadzenia. Główna uroczystość jubileuszowa miała miejsce w Płocku w dniach 29-20 maja. Eucharystii w katedrze z tej okazji przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio.