Julita Więcław z Płońska nową prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

22-letnia Julita Więcław z Płońska została nową prezes zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej. Do organizacji należy od siedmiu lat. Widzi spadek liczby członków KSM: - Postaram się pokazywać Kościół, który jest młody i podejmuje wyzwania – zapewnia studentka.

Zdj2

Julita Wiecław (rocznik 1999) pochodzi z parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, jest studentką matematyki w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie również pracuje. Do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej zapisała się siedem lat temu, a pięć lat temu złożyła formalne przyrzeczenie.

- Zaczęło się od bierzmowania. Gdy będąc w gimnazjum przygotowywaliśmy się do tego sakramentu, ksiądz wikariusz Marcin Sadowski i katecheta Sławomir Kowalski zachęcali nas, abyśmy zapisywali się do wspólnot religijnych. Byłam wtedy uczennicą Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku. O tym, że warto zapisać się do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży mówiono też często na pielgrzymkach do Rostkowa, do miejsca kultu św. Stanisława Kostki. Poznałam tam ludzi z KSM-u. Pielgrzymka była we wrześniu, a ja w październiku dołączyłam do ruchu - opowiada o swych początkach w KSM Julita Więcław.

Już jako KSM-owiczka między innymi uczestniczyła w rekolekcjach dla kandydatów do sakramentu bierzmowania czy jasełkach, dorocznie przygotowywanych przez to stowarzyszenie. Oddział płoński zajmował się także pomocą charytatywną, co później przekształciło się w systematyczną, comiesięczną modlitwę za osoby i w intencjach, które trafiają do specjalnej skrzynki stojącej w kościele parafialnym. Poza tym raz w tygodniu KSM-owicze spotykają się, aby adorować Najświętszy Sakrament, uczestniczą w wyjazdach wakacyjnych czy spotkaniach integracyjnych.

Nowa prezes KSM-u wie, że czeka ją trudne zadanie: - Pandemia odbija się na liczebności oddziałów. Wzajemnie się od siebie odizolowaliśmy, stajemy się sobie obcy, a przecież jak zachęca papież Franciszek – warto byłoby wstać z kanapy. Przede mną i nowym zarządem stoi zadanie niejako podniesienia oddziałów po pandemii. Zależy nam na młodych ludziach, którzy nie są blisko Kościoła i postrzegają go inaczej niż my. Patrzą na Kościół jako na coś nudnego i przestarzałego, a przecież w Kościele jest wiele miejsca dla młodych ludzi. Zamierzamy za pośrednictwem internetu promować wartości chrześcijańskie, dawać świadectwo, modlić się – mówi Julita Więcław.

Dodaje, że w tej kwestii jest optymistką. Podejmuje wyzwanie, a to cecha ludzi młodych: - Nic na siłę, bo w ten sposób ludzi do wiary się nie przyciągnie, ale będziemy próbować. Wielokrotnie zdarzyło mi się, że jakiś rówieśnik widząc, że działam w Kościele, pytał mnie o moją wiarę i inne rzeczy z nią związane – podkreśla studentka matematyki.

Julita Wiecław na stanowisku prezesa diecezjalnego KSM zastąpiła Małgorzatę Roman. Tym samym stanęła na czele zarządu diecezjalnego KSM, który tworzą: Anna Błazińska, Katarzyna Kacprzak, Natalia Kowalska, Jakub Jatkowski, Martyna Ostrowska, Marta Banaś. Natomiast Diecezjalną Komisję Rewizyjną tworzą: Olga Błażejewska (przewodnicząca), Stella Kruszyńska, Sylwia Kruszyńska.

Aktualnie w diecezji płockiej w dwunastu oddziałach parafialnych jest około 150 członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę