Katecheci przeszli online szkolenie misyjne

W diecezji płockiej w ramach inicjatywy „Budzimy do misji” 20 katechetów odbyło online szkolenie misyjne. Do udziału w szkoleniu zaprosił katechetów ks. Bogdan Zalewski, diecezjalny referent ds. misji, który wiele lat spędził na misjach w Wenezueli. 

Fot. Budzimy Do Misji 2[59434]

Misyjne szkolenie online dla katechetów odbyło się z inicjatywy ks. Bogdana Zalewskiego, diecezjalnego referenta ds. misji, proboszcza parafii Rokicie, a także wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Płocku. Szkolenie poprowadzili też ks. dr Maciej Będziński, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce i s. dr Monika Juszka RMI.

Szkolenie miało charakter praktyczny. W jego pierwszej części grupa ponad 20 uczestników zapoznała się z podstawowymi zagadnieniami teologii i duchowości misyjnej, usłyszała, dlaczego każda lekcja religii i katecheza są misyjne. Część druga była związana z prezentacją materiałów przygotowywanych w dyrekcji krajowej PDM i ich pragmatycznym wykorzystaniem.

Podczas szkolenia online nad sprawami technicznymi czuwał Piotr Eyuomow z biura Papieskich Dzieł Misyjnych.

Papieskie Dzieła Misyjne, to instytucja podlegająca papieżowi i wspierająca misjonarzy oraz ich podopiecznych. Papieskie Dzieła Misyjne (PDM) - Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary (PDRW), Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła (PDPA), Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci (PDMD) i Papieska Unia Misyjna (PUM) powstały w XIX i w XX w., mają za cel budzenie świadomości misyjnej wśród dorosłych, młodzieży, dzieci i duchowieństwa.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę