Katecheci szkolą się w prowadzeniu katechezy zdalnej

Kilkuset katechetów ze szkół podstawowych w diecezji płockiej przeszło już szkolenie dotyczące katechezy prowadzonej zdalnie. Obecnie trwają szkolenia dla katechetów szkół średnich: - Zależy nam na rozwoju kompetencji cyfrowych katechetów – stwierdza ks. dr Grzegorz Zakrzewski z wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Płocku.

Office-1209640_640.jpg

Szkolenia w zakresie katechezy zdalnej najpierw odbywały się stacjonarnie, a obecnie, po zaostrzeniu rygorów sanitarnych, są to spotkania online. Każde ze spotkań składa się z trzech części. Najpierw ma miejsce omówienie pomocy multimedialnych dla katechetów (od podręcznika, poprzez scenariusze katechez, po materiały bezpłatne i płatne, dostępne na portalach katechetycznych). W dalszej części przedstawia się katechetom narzędzia, które umożliwiają przekaz wiedzy w intersujący sposób, a także pozwalają na weryfikację już przyswojonej wiedzy (np. platformy Google, Teems, Zoom).

Katecheci znajdują na portalach na przykład arkusze do robienia testów i zaliczeń czy formularze umożliwiające poprowadzenie lekcji (ze śledzeniem lub bez), synchronicznie lub asynchronicznie (gdy katecheta wysyła formularz, który uczeń ma na smartfonie przerobić do konkretnej godziny, np. książka, krótki film, fragment z katechizmu).

W trzeciej części spotkań online przekazywane są informacje wydziału katechetycznego, ma miejsce wymiana doświadczeń, interakcja z katechetami: „Katecheza zdalna umożliwia rozwój kompetencji cyfrowych katechetów, mogą oni wykorzystywać wiele pomocy multimedialnych, poza tym jest większe zaangażowanie rodziców w katechezę i wychowanie religijne” – uważa ks. dr Grzegorz Zakrzewski z wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej, który organizuje szkolenia.

Do tej pory wzięło w nich udział około 500 katechetów ze szkół podstawowych, aktualnie prowadzone są spotkania dla grupy około 140 katechetów pracujących w szkołach średnich.

„Katecheci w minionych latach nie byli przygotowywani do prowadzenia zajęć zdalnych. Podczas prowadzonych obecnie szkoleń dowiadują się na przykład, z jakich aplikacji internetowych mogą korzystać, wysyłając materiały uczniom, a także jak porządkować informacje zwrotne. Proponowane formy pracy są atrakcyjne dla uczniów. Ten praktyczny wymiar katechezy zdalnej ma szansę przełożyć się na wymiar duchowy. Ponadto nowe formy mogą być wykorzystywane także w tradycyjnej katechezie stacjonarnej” – przekonuje Piotr Świercz, katecheta z 20-letnim stażem z Zespołu Szkół im. S. Staszica w Ciechanowie, konsultant tamtejszego wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Szkolenia katechetyczne organizuje wydział katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej wraz z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, wydziały w: Ciechanowie z kierownik Bożeną Świderską-Szulc i w Płocku z kierownikiem Grzegorzem Skwarną.