Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży pamięta w modlitwie o ks. biskupie Piotrze Liberze

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży diecezji płockiej modli się za przebywającego w eremie kamedulskim ks. biskupa Piotra Liberę: - Wyrażamy w ten sposób jedność z naszym biskupem - mówi Małgorzata Roman, przewodnicząca stowarzyszenia.

Bp_piotr_sakra.jpg

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży diecezji płockiej, a zwłaszcza sekcje kobiet i mężczyzn, w czasie pobytu biskupa płockiego Piotra Libery w eremie kamedulskim w Krakowie podjęło modlitwę w jego intencjach.

„Wszechmogący wieczny Boże, zmiłuj się nad biskupem Piotrem Liberą, prowadź go wedle łaskawości Twojej na drogę zbawienia wiecznego, aby za łaską Twoją pragnął tego co się Tobie podoba i całą mocą wypełniał. Amen” - odmawiają codziennie i dobrowolnie KSM-owicze.

- Włączamy się w ten sposób w duchowe w przeżywanie przez ks. biskupa Piotra Liberę jego dobrowolnego pobytu w klasztorze i wyrażamy jedność z nim. Poza tym uważamy, że modlitwy nigdy za dużo i że duchowieństwo w obecnych czasach, gdy ma miejsce wiele spektakularnych odejść z kapłaństwa, bardzo modlitwy potrzebuje – zaznacza prezes KSM.

Małgorzata Roman dodaje też, że KSM często podejmuje różne akcje modlitewne, na przykład w intencji księży asystentów stowarzyszenia lub księży, którzy tej modlitwy w szczególny sposób z różnych powodów potrzebują.

Modlitwę w intencjach bp. Piotra Libery podjął także Ruch Światło-Życie oraz Domowy Kościół diecezji płockiej („10-tka różańcowa z Biskupem” w każdą niedzielę lub codziennie), siostry benedyktynki z Sierpca (adoracja Najświętszego Sakramentu w każdą niedzielę), wspólnota Głos Wołającego na Pustyni z Ciechanowa oraz Akcja Katolicka diecezji płockiej, która pości i modli się za biskupów i księży całego Kościoła płockiego.