Kazania pasyjne w bazylice katedralnej w Płocku w czasie Gorzkich Żali w Wielkim Poście 2020 roku

W kolejne niedziele Wielkiego Postu 2020 roku kazania pasyjne w czasie nabożeństw Gorzkich Żali w bazylice katedralnej w Płocku głosić będą następujący kapłani:

Ambona1.jpg

I Niedziela Wielkiego Postu, 1 marca 2020 r. - ks. dr Grzegorz Zakrzewski;

II Niedziela Wielkiego Postu, 8 marca 2020 r. - ks. kan. dr Jarosław Kamiński;

III Niedziela Wielkiego Postu, 15 marca 2020 r. - ks. kan. dr Andrzej Leleń;

IV Niedziela Wielkiego Postu, 22 marca 2020 r. - ks. kan. dr Włodzimierz Piętka;

V Niedziela Wielkiego Postu, 29 marca 2020 r. - ks. kan. mgr Robert Banasiak;

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, 5 kwietnia 2020 r.- ks. kan. mgr Adam Przeradzki.

Serdecznie zapraszam do bazyliki katedralnej w Płocku na nabożeństwo Gorzkich Żali z medytacją słowa Bożego - kazaniem pasyjnym, w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.00.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami…

Płock, 26 lutego 2020 r.

† Piotr Libera
BISKUP PŁOCKI