Koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w parafii pw. św. Józefa w Płocku znów działa

W dniu 21 listopada 2021 r. uroczystą Eucharystią zainaugurowano liturgicznie, a następnie formalnie przywrócono działalność parafialnego koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy parafii pw. św. Józefa w Płocku. Na specjalną prośbę członków założycieli koło to otrzymało patronów: bł. abp. A.J. Nowowiejskiego i bł. bp. L. Wetmańskiego, płockich męczenników II wojny światowej. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Wojciech Kućko, asystent diecezjalny stowarzyszenia.

Srk1

Nowe Koło SRKDP powstało z inicjatywy osób świeckich, którzy poszukiwali przestrzeni, w której mogliby realizować pragnienie działalności na rzecz rodzin, Kościoła i Ojczyzny. To miejsce znaleźli w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich.

Ks. dr Wojciech Kućko, asystent Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w homilii zwrócił się do zebranych słowami kard. Eijka, który w książce pt. Bóg wciąż mieszka w Holandii napisał, że nadzieją i pewnym znakiem ożywienia, świadczącym o tym, że Bóg żyje w Holandii, są małe grupy wierzących, którzy organizują się i tę wiarą wyznają, ale są też przekonani, że można tę wiarę przekładać na życie codzienne. Wiara to nie jest tylko coś, co jednoczy społeczeństwo, ale jest ona rzeczywistością, która pokazuje, że są ludzie podobnie myślący i podobnie żyjący.

- Dzisiaj mamy do czynienia z pełnym nadziei wydarzeniem, że oto w Kościele w Polsce – który czasami wydaje się być podobny do Kościoła w Holandii, gdzie coraz więcej ludzi uważa się jedynie za wierzących, a coraz mniej jest wewnętrznie do tego przekonanych – widzimy, że są takie osoby, które podzielają podobne poglądy, choćby na małżeństwo i rodzinę, i chcą odtąd iść razem, tworząc koło stowarzyszenia. Bóg żyje nie tylko w Holandii, ale Bóg żyje także w Polsce pośród wielu ludzi wierzących, przekonanych do swojej wiary. W sposób szczególny wzywa tych, którzy chcą wiarą żyć na co dzień, tak jak członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich – głosił teolog.

Kaznodzieja nawiązał również do beatyfikowanego 20 listopada 2021 r. ks. Jana Franciszka Machy, który poświęcił życie służbie ludziom podczas II wojny światowej. W 1941 r. został on za swoją działalność aresztowany przez Niemców, a 2 grudnia 1942 r. podzielił los wielu kapłanów w tamtym czasie: został zgilotynowany i spalony w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz.

Ks. Kućko zacytował jedno z kazań ks. Machy, który w 1940 r. uczył wiernych, że chrześcijaństwo nie może stać się „bezmyślnym przyzwyczajeniem”, że często poranne i wieczorne modlitwy, sakramenty święte, Komunia Święta nie zostawiają wręcz żadnych śladów w życiu. Chrześcijaństwo ma wiele form duchowości, ale „pozostało w nim niewiele duszy i treści, brakuje wnętrza, głębi i ciepła”. „Chrześcijaństwo z przyzwyczajenia” nie dojrzało do ciężkich prób”. Własną wiarę z wewnętrznego przekonania trzeba przekładać na życie. Nie można traktować jej jedynie „jak niedzielnego ubrania, które się odwiesza do szafy”.

Zachęcił też zebranych, aby swoją wiarę ochoczo pokazywali innym: - Po to są stowarzyszenia, żeby ludzie wierzący zabierali głos w świecie i żeby ten głos był słyszalny. Tylko wtedy nasze życie będzie koherentne, będzie spójne i nie będziemy inni w różnych sytuacjach - podkreślił diecezjalny duszpasterz rodzin.

Przed błogosławieństwem głos zabrał prezes SRKDP Witold Wybult: - Dzisiejszy dzień wpisuje się w historię naszej organizacji poprzez fakt powołania do istnienia nowego Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej im. bł. abp. A.J. Nowowiejskiego i bł. bp. Leona Wetmańskiego, a tak naprawdę jego reaktywacji. Członkowie tego koła w sposób szczególny chcą obok działań skierowanych wokół wartości rodzinnych i patriotycznych kultywować pamięć o błogosławionych Biskupach z Płocka, którzy w 1941 r. zginęli w niemieckim obozie KL Soldau w Działdowie – przypomniał prezes.

Podziękował też ks. kan. Andrzejowi Smoleniowi, proboszczowi parafii św. Józefa za to, że z wielką życzliwością przyjął organizację. Zaprosił wszystkich chętnych do wstępowania do koła SRK. Zaznaczył, że na płaszczyźnie ogólnomiejskiej organizacja przewodniczymy pracom, których owocem jest płocki Orszak Trzech Króli i Marsz dla Życia i Rodziny. Natomiast każde koło indywidulanie, oprócz formacji duchowej czy patriotycznej, podejmuje również inne działania skoncentrowane wokół rodziny.

Następnie ośmioro nowych członków powstałego Koła SRKDP złożyło stosowne przyrzeczenie oraz oddało pokłon sztandarowi organizacji, który został pobłogosławiony przez św. Jana Pawła II w 1991 r. Wśród członków nowego koła są m.in. więźniarka obozu koncentracyjnego, były członek Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” oraz kilkoro nauczycieli.

Po Mszy św. na plebanii parafialnej odbyło się Zebranie Założycielskie nowego Koła SRKDP. Poprowadził je prezes Witold Wybult, który krótko przedstawił historię oraz główne cele i zadania stowarzyszenia, a następnie przewodniczył wyborom Zarządu Parafialnego. Powołano komisję skrutacyjną i przedstawiono kandydatów na poszczególne funkcje w zarządzie.

Prezesem nowego koła została Anna Byszewska, skarbnikiem Anna Kijek, natomiast sekretarzem Marzena Byszewska. Asystentem parafialnym jest proboszcz parafii ks. kan. Andrzej Smoleń. Podczas pierwszego zebrania członkowie żywo odpowiedzieli na propozycję prezesa stowarzyszenia, aby włączyć się w organizację świątecznej paczki Rodakom na Wileńszczyźnie.

Witold Wybult
Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Diecezji Płockiej