Komunikat (23 grudnia 2021)

W dniu dzisiejszym, na zaproszenie Biskupa Płockiego doszło do spotkania z ks. Zdzisławem Witkowskim.
Biskup wysłuchał duchownego, który szczegółowo przedstawił swoją aktualną sytuację.
Spotkanie zakończyło się przekazaniem życzeń świątecznych.

Płock, dnia 23.12.2021 r.

dr Elżbieta Grzybowska
Rzecznik Kurii Diecezjalnej Płockiej