Komunikat Biskupa Płockiego (18 marca 2022)

W najbliższą niedzielę, 20 marca br., podczas ogłoszeń duszpasterskich wszystkich Mszy św. należy odczytać wiernym przekazany poniżej komunikat. Ponadto we wszystkich kościołach i kaplicach w Diecezji Płockiej w piątek 25 marca br.  w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, o godz. 17:00, w jedności z Ojcem Świętym Franciszkiem, należy podjąć modlitwę do Boga, odmawiając Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Kapłanów Diecezji Płockiej zobowiązuję również, by tego dnia odprawić Eucharystię w intencji pokoju w Ukrainie oraz w intencji nawrócenia Rosji. Stosowne materiały duszpasterskie Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski przekaże Czcigodnym Księżom na początku przyszłego tygodnia. Włączmy się z gorliwością w tę ważną modlitwę całego Kościoła. 
Płock, dnia 18 marca 2022 roku 
                                                                               + Piotr Libera 
                                                                                 Biskup Płocki 
Komunikat do ogłoszeń duszpasterskich 
Biskup Płocki Piotr Libera, na prośbę Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, ks. abpa Stanisława Gądeckiego uprzejmie informuje, że w związku z trwającą agresją zbrojną Rosji w Ukrainie, dnia 25 marca br., w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Ojciec Święty Franciszek dokona Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. 
Jednocześnie Papież prosi, aby pasterze i wierni na całym świecie trwali w tym samym czasie zjednoczeni na modlitwie, pod przewodnictwem Biskupa Rzymu. Kościół w Polsce pragnie odpowiedzieć na to papieskie wezwanie, dlatego zgodnie z prośbą Przewodniczącego KEP i decyzją Biskupa Płockiego Piotra Libery, zwracamy się z apelem do wszystkich kapłanów, osób życia konsekrowanego i wszystkich wiernych, aby tego dnia we wszystkich kościołach i kaplicach naszej Diecezji o godz. 17:00, w jedności z Następcą Świętego Piotra, wznieść modlitwy do Boga, odmawiając Akt Poświecenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Biskup Płocki prosi kapłanów naszej Diecezji, by tego dnia odprawili Eucharystię w intencji pokoju w Ukrainie oraz w intencji nawrócenia Rosji. Powierzając Dobremu Bogu sprawę pokoju w świecie, Ks. Biskup Piotr przekazuje wszystkim kapłanom, osobom konsekrowanym i wiernym świeckim pasterskie błogosławieństwo. 
 Płock, dnia 18 marca 2022 r. 
                                                      Ks. Piotr Grzywaczewski 
                                                        Wikariusz Biskupi ds. sakramentalnych