Komunikat Ceremoniarza Biskupiego w związku z obchodami 20. rocznicy beatyfikacji bł. Abp. A. J. Nowowiejskiego i bł. Bp. L. Wetmańskiego

Niedziela, 16 czerwca 2019 r., godz. 15.00 w Ciechanowie w parafii pw. Płockich Biskupów Męczenników

Biskupi.jpg

1. Do koncelebry zaproszeni są wszyscy Księża, z wyjątkiem Księży Prałatów i Kanoników Gremialnych trzech kapituł naszej diecezji, którzy we Mszy św. uczestniczą w strojach chórowych i zajmują wskazane miejsca.
2. Księży koncelebransów proszę o zabranie ze sobą alby, cingulum oraz białej stuły. Koncelebransi ubierają się do Mszy św. w zakrystii kościoła, a następnie zajmują wskazane miejsca przed ołtarzem polowym. W procesji wejścia z zakrystii kościoła uczestniczą tylko Księża Biskupi z najbliższą asystą.
3. Księży, którzy nie będą koncelebrować, proszę o zabranie ze sobą komży.
4. Miejsca parkingowe dla samochodów osobowych i autokarów będą znajdować się na placu przed kościołem.
5. Po Mszy św. wszyscy kapłani są zaproszeni na posiłek do budynku plebanii.
Płock, dn. 8 czerwca 2019 r.


ks. Dariusz Malczyk
ceremoniarz biskupi