Komunikat ceremoniarza biskupiego w związku z uroczystością koronacji w imieniu i powagą Papieża wizerunku NMP w Smardzewie

Przekazujemy ważny komunikat w związku z sierpniowymi uroczystościami w smardzewskim sanktuarium:

Trybularz.jpg

KOMUNIKAT CEREMONIARZA BISKUPIEGO
W ZWIĄZKU Z UROCZYSTOŚCIĄ KORONACJI W IMIENIU I POWAGĄ PAPIEŻA WIZERUNKU NMP W SMARDZEWIE
SMARDZEWO, 15 SIERPNIA 2019 R., GODZ. 12.00

1. Księża Prałaci i Kanonicy Gremialni trzech kapituł naszej diecezji uczestniczą we Mszy św. w strojach chórowych i zajmują wskazane miejsca.
2. Księża Koncelebransi przywożą ze sobą alby, cingulum oraz białe maryjne ornaty (z czasu Peregrynacji Obrazu MB Jasnogórskiej) lub białe stuły i zajmują wskazane miejsca.
3. W procesji wejścia uczestniczą tylko Księża Biskupi i najbliższa asysta.
4. Kierowców autokarów i samochodów osobowych proszę o podporządkowanie się poleceniom osób ze służb porządkowych, które będą wskazywały miejsca parkingowe.
5. Po Mszy św. kapłani, siostry zakonne oraz zaproszeni imiennie goście są zaproszeni przez Księdza Kustosza Sanktuarium na obiad w restauracji Dwór w Dłużniewie (przy drodze krajowej nr 7, ok. 10 km od Płońska w kierunku Gdańska).
Płock, dn. 22 lipca 2019 r.

ks. Dariusz Malczyk
Ceremoniarz biskupi