Komunikat Diecezjalnego Duszpasterza Służby Zdrowia

Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia podjęło inicjatywę ogólnopolskiej peregrynacji relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej. Za zgodą Księdza Biskupa Piotra Libery od 11 lutego 2022 roku relikwie błogosławionej Hanny będą peregrynowały w szpitalach, hospicjach, zakładach opieki leczniczej i domach pomocy społecznej na terenie diecezji płockiej.

Spotkanie dotyczące peregrynacji odbędzie się 10 stycznia 2022 roku
o godz. 12:15 w Sali Biskupów w Kurii Diecezjalnej Płockiej. W spotkaniu weźmie udział Ksiądz Biskup Piotr Libera, a także Ksiądz Arkadiusz Zawistowski –  Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia. Na spotkanie zaproszeni są Księża Kapelani  pełniący posługę w szpitalach, hospicjach, zakładach opieki leczniczej i domach pomocy społecznej.

Bardzo proszę o wcześniejsze zgłoszenie, które ułatwi utworzenie harmonogramu peregrynacji – najlepiej do końca grudnia – drogą mailową jakubk9118@o2.pl W zgłoszeniu proszę o podanie miejscowości, pełnej nazwy placówki oraz imię i nazwisko Księdza Kapelana odpowiedzialnego za przyjęcie relikwii.  

ks. Jakub Kępczyński
Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia