Komunikat Kancelarii Kurii (9 marca 2021)

Poniżej treść komunikatu:

Elzbietanki.png

Czcigodni Księża!

Od wielu miesięcy borykamy się z trudnościami wywołanymi pandemią koronawirusa SarsCov-19. W szczególny sposób ten trudny czas doświadcza chrześcijan w Ziemi Świętej. Wielu z nich utrzymywało się wyłącznie z obecności i ofiar licznie przybywających pielgrzymów. Od ponad roku ich sklepy i warsztaty produkujące dewocjonalia z drzewa oliwnego i inne pamiątki są zamknięte. Coraz większa liczba chrześcijańskich rodzin zwłaszcza mieszkających w Betlejem i okolicach żyje na skraju ubóstwa. Chcąc choć w niewielkim stopniu wesprzeć mieszkańców Ziemi Świętej, zachęca się Czcigodnych Księży, by przy  okazji sakramentu bierzmowania ofiarowali młodzieży krzyże z  drzewa oliwnego, a dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii Świętej różańce, które nasza Hurtownia Artykułów Liturgicznych SACERDOS sprowadziła specjalnie w tym celu. Te i inne dewocjonalia wykonały Siostry Elżbietanki wraz ze swoimi podopiecznymi prowadzące Sierociniec „Dom Pokoju” w Betlejem oraz rodziny, które od  lat zajmują się ich produkcją. Dochód z  ich sprzedaży przekażemy Siostrom, a za ich pośrednictwem innym potrzebującym rodzinom chrześcijańskim. Niech więc będzie to okazja do wyrażenia swojej solidarności z tymi, którzy mimo trudności, a nawet prześladowań troszczą się o miejsca święte i są świadkami wiary w ziemskiej Ojczyźnie Chrystusa. Każdy z nas może dołączyć do grona Przyjaciół i Dobroczyńców Domu Pokoju oraz betlejemskich chrześcijan. Siostry zapewniają o wdzięcznej modlitwie w Miejscu Narodzin Pana Jezusa.

Płock, dnia 9 marca 2021 r.

Ks. Piotr Grzywaczewski
Wikariusz Biskupi ds. sakramentalnych

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę