Komunikat Wikariusza Generalnego

W dniu 22 października 2022 roku, we wspomnienie św. Jana Pawła II, Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio poinformował, że Ojciec Święty Franciszek mianował Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Szymona Stułkowskiego nowym Biskupem Płockim.

Otoczmy modlitwą nowego Pasterza naszej diecezji, prosząc o światło Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła na Północnym Mazowszu i Ziemi Dobrzyńskiej. Nie zapominajmy także o wdzięczności Bogu za dar nowego Biskupa dla Diecezji Płockiej (por. Ceremoniał Liturgicznej Posługi Biskupów, nr 1145).

Zgodnie ze wskazaniami Ceremoniału Liturgicznej Posługi Biskupów (nr 1163) do dnia kanonicznego objęcia diecezji przez Biskupa Szymona w modlitwie eucharystycznej należy wymieniać imię Administratora Apostolskiego Biskupa Wiesława, w którego jurysdykcji pozostaje Diecezja Płocka.

Płock, dn. 22 października 2022 r.

† Mirosław Milewski
wikariusz generalny