Ks. biskup M. Milewski: bycie chrześcijaninem zobowiązuje do świadectwa wiary

- Bycie chrześcijaninem zobowiązuje do świadectwa wiary. Człowiek potrzebuje Boga, trzeba bronić Jego obecności w przestrzeni publicznej - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w święto św. Mateusza – Apostoła i Ewangelisty w parafii Żałe, podczas wizytacji kanonicznej parafii.

Żałe, Parafia Pw. Św. Anny

Bp Mirosław Milewski w homilii odwołał się do ewangelicznej sceny powołania celnika Mateusza na apostoła. Był on człowiekiem uważanym przez Żydów za rzymskiego kolaboranta, pełnego pogardy grzesznika. Żyłby tak zapewne do końca swych dni, gdyby pewnego razu nie spotkał spojrzenia Jezusa. Porzucił intratny zawód i dostanie życie, dokonał radykalnego wyboru.

Za papieżem Franciszkiem hierarcha powtórzył, że Jezusowe spojrzenie na Mateusza odkrywało prawdę o człowieku, nawet jeśli był on pospolitym grzesznikiem. Grzesznik stał się wybrańcem Bożym, otrzymał nowe życie, został jakby na nowo stworzony.

- My też jak Mateusz żyjemy szybko, podejmujemy decyzje w pośpiechu, marzymy o różnych rzeczach. Dziś dla wielu współczesnych najważniejszym celem życia jest „zarobienie dużych pieniędzy”. Nie miłość do drugiej osoby czy założenie rodziny. Nie jest nim też uczynienie świata lepszym czy zostanie świętym. Wielu marzy po prostu o „bogatej doczesności”, bo to jest widoczne i dotykalne – powiedział biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Jednak wyroki Boże bywają niezbadane i zdarza się, że człowiek pod wpływem jakiegoś zdarzenia, spotkania, spowiedzi - w pewnym momencie zaczyna rozumieć, że otacza go także niewidzialny i niedotykalny świat ducha; coś ulotnego, ale prawdziwego. Każdy, jak św. Mateusz, jest do czegoś powołany.

- Przed laty, w sakramencie chrztu św., zostaliście powołani do bycia chrześcijaninem. To do czegoś zobowiązuje, przede wszystkim do świadectwa wiary. Mateusz uczy nas, że człowiek potrzebuje Boga. Dlatego proszę - brońcie Jego obecności w swoich sercach, rodzinach, w przestrzeni publicznej - zwrócił się do wiernych.

Poprosił, aby nie zgadzali się na chrystianofobię, na akty, podczas których ktoś świadomie i z determinacją obraża uczucia religijne, multiplikuje w mediach fake newsy o Kościele. Aby nie dawali sobie wmówić, że praktyki religijne, to tylko niepotrzebna nikomu tradycja, bo to nieprawda.

- Człowiek, który się modli, widzi, jak zmienia mu się perspektywa myślenia. Jak zaczynają otwierać się oczy na rzeczy i sprawy wcześniej traktowane obojętnie - głosił biskup. Dodał, żeby wierni podążali za zyskiem duchowym, „bo to jedyny zysk, który przynosi korzyść”.

W czasie wizytacji kanonicznej parafii św. Anny w Żałem bp Milewski udzielił sakramentu bierzmowania grupie młodzieży. Proboszczem tej parafii jest ks. Tomasz Wójtowicz.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę