Ks. biskup M. Milewski: papież Franciszek przestrzega młodzież przed życiem jedynie w świecie wirtualnym

- Papież Franciszek kocha młodzież i stara się ją rozumieć. Wielokrotnie prosił młodzież, aby wyrwała się z zamknięcia w świecie wirtualnym - powiedział bp Mirosław Milewski do młodzieży parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie (15 marca br.). W czasie Mszy św. udzielił młodym sakramentu bierzmowania.

Bierzmowanie Ciechanów Św. Piotra

Bp Mirosław Milewski przypomniał, że 13 marca minęła dziesiąta rocznica wyboru kardynała Jorge Mario Bergolio z Argentyny na papieża, na następcę św. Piotra Apostoła. To ważna rocznica dla Kościoła powszechnego, „ale też dla każdego, kto w Boga wierzy i czuje się małą cząstką wielkiej społeczności katolickiej”. To ważna rocznica także dla ludzi młodych.

Biskup zaznaczył, że Ojciec święty Franciszek, choć jest wiekowy, kocha młodzież i stara się ją rozumieć. Wie, że to od młodych ludzi zależy, jaki będzie świat w przyszłości i jaki w przyszłości będzie Kościół. Jako pragmatyk zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństw, które na młodych czyhają. Wielokrotnie prosił młodzież, aby „wyrwała się z zamknięcia w świecie wirtualnym”.

- Wy w tym świecie głównie żyjecie: TikTok, Instagram czy Snapchat to przestrzenie dobrze wam znane. Dlaczego jednak papież boi się, że wzrastacie z twarzą przyklejoną do ekranu smartfona, komputera, telewizora? Bo widzi, że za ogromnym postępem technologicznym nie idzie duchowy rozwój człowieka, że ludzkość zaczyna zbaczać na drogi, na których jest wprawdzie łączność, ale brak normalnej, międzyludzkiej komunikacji – stwierdził kaznodzieja.

Jego zdaniem wielu ludziom świat wirtualny kojarzy się jedynie z czymś dobrym, przyjemnym, potrzebnym, „ale to pułapka”: - Widzicie przecież, jak wielu waszych rówieśników zatraciło nadzieję, przeżywa depresje, ma za sobą próby samobójcze, gubi się w otchłani wyrzutów sumienia. To młodzi, którzy płaczą, ale „nikt nie słucha krzyku ich duszy”, bo za szklanym ekranem w rzeczywistości kryje się ogromna samotność – przekazał duchowny.

Odwołał się także do orędzia papieża Franciszka na 37. Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Koncentruje się ono na osobie Maryi, Matki Bożej, ponieważ może być Ona wzorem dla ludzi młodych. Maryja symbolizuje dynamizm i entuzjazm młodych, i potrafi pokonać barierę obojętności.

- Ona zrozumiała, że mimo przeżywanych trudności, musi „wyjść poza progi zamkniętych drzwi”, dlatego poszła pomóc kuzynce Elżbiecie: „Jest kobietą paschalną, w stanie niekończącego się exodusu, wychodzenia poza siebie, ku wielkiemu Innemu, którym jest Bóg i ku bliźnim, braciom i siostrom” – bp Milewski zacytował orędzie.

Papież napisał też, że Maryję cechuje „dobry pośpiech”. W natłoku obowiązków znalazła czas na refleksję, zastanowienie się, ofiarowanie swego czasu innej osobie. Charakteryzuje Ją postawa „miłości i służby”.

W czasie Mszy św. bp Milewski udzielił młodym wiernym parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie sakramentu bierzmowania. Proboszczem tej parafii jest ks. kan. Sławomir Filipski.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę