Ks. biskup Milewski: życie trzeba budować na solidnym, Bożym fundamencie

O tym, że życie trzeba budować na solidnym fundamencie, jakim jest Jezus i Jego Ewangelia, mówił ks. biskup Mirosław Milewski do młodzieży w parafii Bożewo (2 grudnia br.), której udzielił sakramentu bierzmowania. We wspomnienie niedawno beatyfikowanego ks. Jana Machy zachęcił do wytrwałości w wierze, mimo trudnych okoliczności.

Bożewo, Parafia Pw. Św. Jakuba

Bp Mirosław Milewski interpretował ewangeliczną przypowieść o dwóch domach: zbudowanych na piasku oraz na skale (Mt 7,21.24-27). Tylko ten drugi jest solidny i trwały, przetrwa życiowe deszcze i wichury. Pan Jezus chciał przekazać, że w życiu „nie warto iść na łatwiznę”, że ważny jest wysiłek, ofiara, poświęcenie, wyrzeczenie.

Biskup życzył młodym, aby ich życie było „budowlą wzniesioną na solidnym, niewzruszonym fundamencie, którym jest Jezus i Jego Ewangelia”. Stwierdził, że Bóg daje ludziom takich świętych, których potrzeba w danym czasie. Kimś takim jest ks. Jan Macha ze Śląska, ogłoszony błogosławionym 20 listopada. Mając zaledwie 28 lat został zabity w 1942 roku przez Niemców w okrutny sposób.

- Ten „orędownik pokoju i braterskiej pomocy” działając w czasie wojny w konspiracji, pomagał żyjącym w strasznej biedzie Ślązakom. W mrokach więzienia znalazł w Bogu siłę i łagodność, by stawić czoło straszliwej śmierci, jaką mu zgotowali hitlerowcy. Przed śmiercią wyspowiadał się i napisał list, w którym dziękował bliskim, prosił ich o przebaczenie i polecał się Miłosierdziu Bożemu. Niemcy, którzy zabili go z nienawiści do wiary, nie byli w stanie odebrać mu tego, co było w jego życiu najcenniejsze: przekonania, że po śmierci ujrzy Boga „twarzą w twarz” – opowiadał bp Milewski.

Zaznaczył, że trwający Adwent, czas pełnego nadziei oczekiwania na przyjście Pana, jest okazją do przemiany życia. Odwołał się do świadectwa pewnego księdza, który kilka dni spędził na pustyni Namib w południowo-zachodniej Afryce. Deszcz pada tam raz na 10 lat. Jednak ksiądz miał szczęście: w czasie jego pobytu spieczoną słońcem ziemię nawiedziła trwająca kilka minut ulewa. Tamtejsza ludność śpiewała, śmiała się i tańczyła na deszczu, krzycząc, że to szczęśliwy dzień.

Kaznodzieja porównał Adwent do pobytu na pustyni Namib. To czas, aby w pokorze i prawdzie spojrzeć na swoje życie w kontekście kończącego się roku. Może się okazać, że pomimo wielu sukcesów i radości, nie wszystko się powiodło i wciąż jest wiele do zrobienia w życiu, zwłaszcza w życiu duchowym.

- Adwent to czas łaski i zwrócenia serca ku Bogu. Każdy, kto zapragnie wykorzystać Adwent i podejmie chociażby próbę przemiany codzienności, zostanie wyrwany z tego, co przytłaczające: z wad i słabości, z pustyni życia, z marazmu i beznadziei. Kto nie uczyni nic, by w jego życiu było więcej Boga, troski o bliźniego, zrozumienia, pojednania - ten nie doświadczy żadnego cudu – głosił biskup pomocniczy w Płocku.

Dodał, że Adwent może być dla czasem ożywienia i radosnego wyrwania z tego, co przygnębia, może być czasem powrotu do życia w Bogu. To między innymi dlatego w Adwencie trwa modlitwę o „rosę z góry”. Adwentowa rosa może orzeźwić, aby w Boże Narodzenie, tak jak mieszkańcy afrykańskiej pustyni, wspólnie zawołać, że jest to szczęśliwy dzień.
W czasie Mszy św. bp Milewski udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii św. Jakuba Apostoła w Bożewie. Jej proboszczem jest ks. mgr Marek Kardasz.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę