Ks. biskup Mirosław Milewski: bezbronny człowiek potrzebuje ochrony i troski

- Najwięcej ochrony i troski potrzebuje bezbronny człowiek na pierwszym etapie życia - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 29 października 2020 r. w Gołyminie. Dodał, że Ewangelia Chrystusowa przekazuje, iż Panem życia i śmierci jest Bóg.

Dziecko4.jpg

Bp Mirosław Milewski zwracając się do wiernych podkreślił, że jego głównym zadaniem jest głoszenie Ewangelii Chrystusowej, a w niej napisano, że Panem życia i śmierci jest Bóg, który stworzył człowieka, i że każde ludzkie życie jest święte od poczęcia do naturalnej śmierci. Żaden człowiek na tej ziemi nie może decydować o tych najbardziej elementarnych prawach człowieka, nadanych mu przez Boga w akcie stwórczym.

Biskup odwołał się do protestów na polskich ulicach. Tłumy w większości młodych maszerują ulicami, niosąc często antykatolickie hasła, zakłócają Msze św., niszczą mury kościołów różnymi napisami, pikietują miejsca sakralne. Teoretycznie nie zgadzają się z ostatnim wyrokiem trybunału ustanowionego przez państwo, ale „tak naprawdę odrzucają naukę Ewangelii o życiu”.

„Wiem, że ludzie wierzący w Boga jakoś to przetrwają, ale czuję się zobowiązany powtarzać, że życie człowieka, także na tym początkowym etapie, a może zwłaszcza wtedy, jest ogromną wartością. Że każde poczęte dziecko ma prawo do narodzin i życia, niezależnie od wrodzonych chorób i wad genetycznych, a rolą państwa jest zapewnienie ochrony każdemu obywatelowi, także w jego pierwszym etapie życia. Że właśnie wtedy trzeba najbardziej troszczyć się o zupełnie bezbronnego człowieka, który jak nikt potrzebuje ochrony i troski” – podkreślił biskup.

Dodał, że za Ewangelią Kościół naucza, że życie każdego człowieka jest wartością podstawową i nienaruszalną, a jego obrona stanowi obowiązek wszystkich Polaków, niezależnie od światopoglądu. Potrzebna jest współpraca Kościoła, państwa i organizacji pro-life. Trzeba dołożyć wszelkich starań, aby każda kobieta spodziewająca się potomstwa, została otoczona wszechstronną opieką.

Kaznodzieja zaznaczył ponadto, że ponad dwa tysiące lat temu św. Łukasz Ewangelista napisał, że Jezus i Jego Ewangelia, to „znak, któremu sprzeciwiać się będą” (Łk 2,34-35). Tak było, gdy Jezus umierał na krzyżu, gdy współcześni Mu nie uwierzyli w Jego zmartwychwstanie, i tak jest obecnie, gdy społeczeństwo XXI wieku odrzuca Jego naukę o sensie krzyża i cierpienia.

„Świat współczesny chce czegoś zupełnie innego. Chce znać tylko młodość, wygodę, dobre życie bez zmartwień. Modlę się w tych dniach gorąco, abyśmy nie szli tą drogą. To nie jest droga do nieba. To droga do nicości” - podsumował bp Milewski.

Bp Milewski podczas Mszy św. udzielił także sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii św. Jana Chrzciciela w Gołyminie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę