Ks. biskup Mirosław Milewski do katechetów: nie możemy schować się w zakrystii

Sikórz, Ciechanów i Pułtusk – w tych miejscowościach w diecezji płockiej odbywają się spotkania katechetyczne przed nowym rokiem szkolnym 2019/2020. Pierwsza grupa katechetów spotkała się 28 sierpnia br. w Sikorzu koło Płocka. Spotkanie poprzedziła Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. biskupa Mirosława Milewskiego w kościele parafii św. Barbary: - Nie możemy schować się w zakrystii – powiedział do katechetów podczas dorocznego spotkania.

Dzieci.jpg

Podczas Mszy św. kazanie wygłosił ks. dr hab. Waldemar Cisło profesor UKSW, dyrektor sekcji polskiej organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Podziękował katechetom za odwagę, ponieważ są „na pierwszej linii frontu walki o wiarę”. Stwierdził, że we współczesnych czasach „Kościół jest znakiem sprzeciwu, a jako znak – nie może milczeć, musi bronić wiary”.

Przypomniał też książkę Jeana Guittona „Listy otwarte”. Ten jeden z najwybitniejszych myślicieli XX wieku, świecki obserwator Soboru Watykańskiego II, pisarz i filozof, był przyjacielem papieża Pawła VI. Został przez niego poproszony, aby przygotowywać francuskie dzieci do przyjęcia pierwszej Komunii św. W latach 60. było im trudno uwierzyć w Eucharystię, a także rozmnożenie chleba, opisane w Ewangelii. Filozof starał się więc opisać tę rzeczywistość w zrozumiały sposób.

Po Mszy św. jej uczestnicy przeszli do Domu Leonianum w Sikorzu, aby wziąć udział w części szkoleniowo-informacyjnej. W przeddzień roku katechetycznego ks. kan. dr Marek Wilczewski, dyrektor wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej przekazał m.in. że pierwsza Komunia św. będzie nadal udzielana dzieciom w klasie trzeciej, natomiast odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych będzie miało miejsce w klasie czwartej szkoły podstawowej.

Katecheci dowiedzieli się również, że sakrament bierzmowania będzie udzielany młodzieży w szkole średniej. Mówi o tym dekret biskupa płockiego Piotra Libery z 20 marca 2019 r. Poza tym ks. Wilczewski zaprezentował nową stronę internetową wydziału katechetycznego Kurii. Tradycyjnie będą na niej zamieszczane najważniejsze informacje, adresowane do katechetów. Przekazał też informacje o obowiązujących podręcznikach, konkursach biblijnych, rekolekcjach i wizytacjach katechetycznych. 

Jego komunikatom towarzyszyła prezentacja multimedialna, przygotowana przez ks. dr. Grzegorza Zakrzewskiego, pracownika wydziału katechetycznego.

Ponadto w czasie spotkania ks. kan. dr Jarosław Kamiński, dyrektor wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej, zaprosił we wrześniu na 37. Pielgrzymkę Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa – miejsc kultu św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. Natomiast ks. Bogdan Zalewski, diecezjalny referent misyjny, przedstawił plany związane ze specjalnym miesiącem misyjnym -  październikiem i zachęcił katechetów do czynnego udziału w inicjatywach misyjnych. Katecheci dowiedzieli się także, jakie szkolenia przygotowało dla nich Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Na zakończenie głos zabrał bp Mirosław Milewski. Stwierdził, że zmiany w sprawach obyczajowych, propozycje edukacji seksualnej dzieci „nie powinny tylko niepokoić, ale wstrząsać”. Rodzice mają prawo do wychowywania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami i sumieniem. Mogą składać w szkołach specjalne oświadczenia w obronie swoich konstytucyjnych praw, aby mieć pewność, że dzieci nie będą brały udziału w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym przez nich systemem wartości. Trzeba o tym rodzicom mówić podczas różnych spotkań, zwłaszcza, że także na terenie diecezji płockiej są samorządy, które zgodzą się na prowadzenie zajęć intensywnej edukacji seksualnej przez różne organizacje zewnętrzne. 

Biskup przypomniał też, że w tych dniach papież senior Benedykt XVI odniósł się do krytyki jego oceny genezy nadużyć seksualnych w Kościele. Zwrócił on uwagę na dwa źródła tej sytuacji: na skutki rewolucji seksualnej roku 1968 oraz na zanik wiary w Boga. Benedykt XVI, zwrócił uwagę, że jego krytycy w ogóle nie odnoszą się do Boga. Istnieje niebezpieczeństwo sytuacji, w której słowo „Bóg” jest w teologii spychane na margines.

- Każdy katecheta, każdy ksiądz, powinien postawić sobie pytanie o miejsce Boga w życiu codziennym, o życie sakramentalne, odmawianie brewiarza. Katecheza, to nie jest tylko comiesięczne branie pensji. Mimo różnych trudności musimy iść naprzód i wciąż głosić Ewangelię. Nie możemy schować się w zakrystii – przestrzegł biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Spotkania z kolejnymi grupami katechetów odbędą się w Ciechanowie (29 sierpnia) i Pułtusku (30 sierpnia).

W diecezji płockiej pracuje około 800 katechetów, najwięcej osób świeckich (ponad 470), około 300 księży i około 30 sióstr i braci zakonnych. W nowym roku szkolnym pracę katechetyczną rozpoczną 23 osoby.