Ks. biskup Mirosław Milewski do młodzieży: uczcie się od Żołnierzy Wyklętych

- Uczcie się od żołnierzy wyklętych. Bądźcie podobni do nich w miłości do Boga, do Ojczyzny i do człowieka – zwrócił się ks. biskup Mirosław Milewski 3 marca br. do młodzieży w parafii Tłuchowo. Podczas Mszy św. udzielił jej sakramentu bierzmowania.

T_uchowo.jpg

Bp Mirosław Milewski przewodniczył Mszy św. w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie. W homilii przypomniał sylwetki młodych Żołnierzy Wyklętych, którzy powracają w pamięci historycznej po latach spychania ich na margines i określania mianem „bandytów”.

Zaznaczył, że chcieli oni wolnej Polski i nie wyobrażali sobie Polski „bez wiary i Boga, bez kościoła, bez konfesjonału, bez sakramentu małżeństwa, bez chrztu dziecka, bez namaszczenia chorych, bez pogrzebu katolickiego”.

Zwracając się do młodzieży hierarcha przypomniał, że wśród Żołnierzy Wyklętych była Danuta Siedzikówna ps. Inka, sanitariuszka Armii Krajowej, rozstrzelana w 1946 roku, na kilka dni przed 18 urodzinami. Przed śmiercią z rąk funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa prosiła, żeby przekazać jej babci, że „zachowała się jak trzeba”. Była jedną z najmłodszych osób skazanych na śmierć przez komunistyczne sądy.

- Mimo młodego wieku, komunistycznego terroru, upokorzeń, skrajnej, powojennej biedy – zachowywali się „jak trzeba”. Zupełnie jak dorośli bezkompromisowo walczyli z komunistycznym kłamstwem. Poddawano ich w więzieniach brutalnym metodom przesłuchań. Wielu nie wytrzymało tych fizycznych i psychicznych tortur. Śmierć nie pytała ich o wiek – zaakcentował biskup.

Podkreślił, że Żołnierze Wyklęci umierali z imieniem Boga na ustach. Wiara była ich orężem, nadzieją, siłą. Dzięki niej trwali. Nie walczyli dla pieniędzy czy sławy, ale by obronić te naczelne wartości: - Uczcie się od żołnierzy wyklętych. Bądźcie podobni do nich w miłości do Boga, do Ojczyzny i człowieka – zaapelował hierarcha.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę