Ks. biskup Mirosław Milewski do politechników: strzeżmy się „kultury odrzucenia”

O tym, żeby strzec się „kultury odrzucenia”, która dotyka ludzi wykluczonych oraz rzeczy, które szybko stają się śmieciami, powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 30 września br. do społeczności akademickiej płockiej Filii Politechniki Warszawskiej. Nowy rok akademicki rozpoczęło w niej około 500 studentów.

Polittechnika_warszawska.jpg

Bp Mirosław Milewski w słowie do politechników odwołał się do encykliki „Laudato sì” papieża Franciszka, która nawiązuje do „Pieśni słonecznej”, napisanej w XIII w. przez św. Franciszka z Asyżu. Papież Bergoglio dał swojej encyklice podtytuł: „poświęcona trosce o wspólny dom”.

- Świat to nasz wspólny dom. To miejsce, którego los nie może być obojętny nikomu. Jako naukowcy i studenci przyglądacie się światu, który można zważyć, zmierzyć, opisać i uczynić bardziej wygodnym dla nas, jego użytkowników. W waszych działaniach nie powinno zabraknąć postawienia pytań, które także przypomina Franciszek: czy wszystko wolno? czy każdy eksperyment powinien być przeprowadzony? gdzie są granice naszego działania? – wskazał gość inauguracji.

Dodał, że ten wspólny dom, czyli świat nieco podupadł. Trzeba więc go pilnie ratować przed jeszcze większą ekonomiczną eksploatacją, przed iluzją nieograniczonego wzrostu gospodarczego. Domownicy tego gmachu świata nie mogą zapominać o etyce, o zasadach, bez których może on zamienić się w nicość.

- Wśród negatywnych zjawisk encyklika „Laudato sì” wskazuje na „kulturę odrzucenia”, która dotyka zarówno ludzi wykluczonych, jak i przedmiotów, które szybko stają się śmieciami” – zaakcentował biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Życzył też społeczności uczelni, aby nowy rok akademicki stał się dla niej okazją do zastanowienia się, czy uczelnia mogłaby zrobić coś więcej dla walki z „kulturą odrzucenia”, jak zadbać o większą racjonalność w gospodarowaniu „wspólnym domem”, by pozostał takim dla innych pokoleń.

Naukę w płockiej filii Politechniki Warszawskiej w Płocku w nowym roku akademickim rozpoczęło około 500 studentów pierwszego roku Na pierwszym roku trzyletnich studiów licencjackich i inżynierskich kształcić się będzie 339 studentów, natomiast na studiach magisterskich - 154 kandydatów do tytułu magistra.