Ks. biskup Mirosław Milewski: miłość do Boga motywuje do dawania świadectwa życia

O tym, że miłość do Boga motywuje do odwagi i dawania świadectwa życia, co pokazał św. Stanisław Biskup i Męczennik, powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii Lekowo, której patronuje ten święty. Biskup przewodniczył Mszy św. w dzień odpustu tej wspólnoty parafialnej (8 maja 2022 r.).

09D679D3 F3C6 40FB A310 3EEEB9BAEB35

W Niedzielę Dobrego Pasterza bp Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej, w homilii podkreślił, że każdemu człowiekowi potrzebna jest serdeczna przyjaźń z Jezusem - Dobrym Pasterzem. On jest bramą zbawienia i przyszedł po to, byśmy mieli „życie w obfitości” (por. J 10, 7.10).

Stwierdził, że w kontekście parafii „dobrym pasterzem” jest proboszcz, a wierni są jego „stadem”. Pasterz i owce, ksiądz i wierni, wzajemnie się modlą i troszczą o siebie. Pasterz wtedy wypełnia swoje powołanie, jeśli jest gotowy na krzyż i cierpienie, nie obawia się trudności i potrafi im zaradzić. Natomiast „owce” starają się o Boży porządek: o szlachetne wychowywanie dzieci, uczenie wartości, podążanie drogą życia ewangelicznego.

Hierarcha zaznaczył również, że w Niedzielę Dobrego Pasterza Kościół modli się o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Warto pamiętać, że pierwszym i podstawowym środowiskiem, w którym rodzą się powołania jest rodzina. To w rodzinie kształtuje się człowiek i uczy wartości, dlatego trzeba prosić Pana, aby „w polskich rodzinach wciąż wychowani byli młodzi mężczyźni i wychowywane były młode kobiety, którzy rozpoznają, że wzywa ich Bóg”.

Bp Milewski przypomniał, że patron parafii Lekowo św. Stanisław Biskup i Męczennik żył w odległym XI wieku. Był biskupem krakowskim, który miał odwagę wytknąć królowi Bolesławowi naganne zachowanie. Dziś nie wiadomo już dokładnie, co ganił biskup, który „radykalnie żył Ewangelią”, ale wiadomo, że król wpadł w szał i zabił biskupa, gdy ten odprawiał Mszę św.

- Św. Stanisław oddał swoje życie, zginął - w kategoriach czysto materialnych - przegrał. A  jednak przelana krew męczennika stała się źródłem nowej mocy dla całego narodu polskiego. Jest wzorem pasterza dobrego, który aż do ostatniej kropli krwi służył Bogu w Kościele – zaakcentował kaznodzieja.

Za kard. G. Müllerem powtórzył, że mocą Stanisława „była jego dojrzała wiara i miłość do Boga, one stanowiły fundament jego życia i pasterskiej posługi”. Warto naśladować taką odwagę i starać się, aby miłość do Boga motywowała do odwagi i świadectwa życia. Biorąc wzór ze św. Stanisława, nie wolno wstydzić się krzyża, zgodzić na odrzucenie Boga, na traktowanie wiary jako sprawy „prywatnej”. Wierzący są zobowiązani do wyznawania wiary z mocą, do mówienia światu o Bożej obecności i Jego zbawczej miłości wobec każdego człowieka.

Bp Mirosław Milewski 8 maja br. dokonał wizytacji parafii pw. św. Stanisława BM w Lekowie. Udzielił także młodzieży sakramentu bierzmowania. Lekowo, to parafia, która powstała w 1280 roku. Jest to jedna z najstarszych parafii wiejskich na Mazowszu. Obecny kościół parafialny – „drewniany skarb Mazowsza” - został zbudowany w drugiej połowie XVIII wieku. Od 2020 roku proboszczem parafii jest ks. mgr Wojciech Iwanowski.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę