Ks. biskup Mirosław Milewski: różaniec przynosi duchowe uzdrowienie

- Różaniec ma wielką moc duchowego uzdrowienia – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie (3 października 2020 r.). – To szczere wołanie do Boga za pośrednictwem Maryi o pomoc w różnych sytuacjach życiowych – podkreślił w homilii.

Rosary-1254372_640.jpg

Bp Milewski zaznaczył, że spotyka się z wiernymi w rypińskiej parafii u progu miesiąca października, miesiąca różańcowego. Ta szlachetna modlitwa ma długą historię, jej początki sięgają IV wieku. Wiele osób ma różaniec w domu albo nosi przy sobie. Każdy różańcowy koralik ma głębokie teologiczne znaczenie: od tajemnic części radosnej, poprzez bolesną i chwalebną, po część z tajemnicami światła.

Dodał, że teologowie porównują różaniec „do liny ratunkowej albo telegramu wysyłanego pod adresem Matki Bożej”. To szczere wołanie do Boga za pośrednictwem Maryi o pomoc w różnych sytuacjach życiowych. Coraz lepiej znana jest Nowenna Pompejańska, kiedy to przez kilka miesięcy codziennie odmawia się wszystkie części różańca w konkretnej intencji.

„Ci, którzy podejmują się odmawiania tej nowenny, świadczą potem o uwolnieniu z nałogu, uzdrowieniu z choroby, zakończeniu trudnego problemu rodzinnego, poradzeniu sobie z troskami dnia codziennego. Dzięki modlitwie różańcowej dzieją się wielkie rzeczy. Oddając się w opiekę i ręce Maryi możemy być pewni, że Ona będzie nas strzegła przed różnym wypadkami, ale też od działania złego ducha. W świecie, w którym rządzi kozetka i psycholodzy, żadna modlitwa, którą się odmawia, nie ma tak wielkiej mocy duchowego uzdrowienia, jak różaniec” – zaakcentował biskup pomocniczy w Płocku.

Przypomniał, że Maryja wezwała do odmawiania różańca Łucję, Hiacyntę i Franciszka podczas sześciu objawień w 1917 roku w Fatimie. A podczas objawienia 13 października powiedziała wprost, że jest Matką Boską Różańcową.

„Idźcie z różańcem przez życie. Módlcie się na różańcu w swoich wspólnotach domowych, parafialnych, środowiskowych. Módlcie się razem z Matką Najświętszą po to, aby Wasze obecne życie było życiem Bogiem. Bierzcie do ręki różaniec jak najczęściej. On jest receptą na życie. To wielki duchowy oręż do walki o mądre, prawe, chrześcijańskie życie” – podkreślił hierarcha.

Poprosił też wiernych miasta Rypin, aby byli wierni krzyżowi, który góruje nad nimi w ich świątyni parafialnej i pamiętali, że bramy kościoła pozostają wciąż otwarte dla wyznawców Zmartwychwstałego Pana. Przez wstawiennictwo Jego Matki niech „pozostają w objęciach modlitwy różańcowej”.

Bp Mirosław Milewski w czasie wizyty w parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania: „Gorąco proszę dobrego Boga, aby ten sakralny akt sprawił, że będziecie czuli «smak» chrześcijaństwa, żyli jak ludzie ochrzczeni w imię Chrystusa, doświadczali z Nim braterstwa, a w wierze znajdowali oparcie i siłę. Niech towarzyszy Wam w życiu Duch Święty” – życzył młodzieży.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę