Ks. biskup Mirosław Milewski w Dzień Papieski: nie pozwólmy zamknąć się w twierdzy obojętności na Boga i bliźniego

- Niech niepotrzebne lęki i obawy nie zamkną was w twierdzy obojętności na Boga i bliźniego - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w Miszewku Strzałkowskim koło Płocka. W XX Dzień Papieski (11 października 2020 r.) zwrócił też uwagę, że św. Jan Paweł II w swym życiu wziął przykład ze św. Pawła, Apostoła Narodów, pragnąc aby jak najwięcej ludzi na świecie poznało Boga i zawierzyło się Matce Bożej.

Miszewko.jpg

Bp Mirosław Milewski w XX Dzień Papieski przypomniał wiernym, że św. Jan Paweł II jako papież pokonał dystans odpowiadający trzydziestokrotnemu okrążeniu Ziemi, ponad trzykrotnej odległości z Ziemi na Księżyc. Podróże te nie wynikały bynajmniej ze szczególnej pasji podróżniczej Ojca świętego, one były po coś. Papież wziął przykład ze św. Pawła - Apostoła Narodów, aby jak najwięcej ludzi na świecie poznało Boga.

„Podczas podróży apostolskich nasz Papież pukał do drzwi domów i serc ludzi na wszystkich kontynentach. Jego przeżywanie wiary miało bardzo osobisty rys maryjny: «Totus Tuus – Cały twój Maryjo» – tak brzmiało jego papieskie zawołanie. To był program jego życia. Bezgranicznie ufał Maryi, mówił, że jest «człowiekiem zawierzenia» Maryi. Słowa «Cały Twój» ukształtowały duchowe oblicze Ojca świętego” – zaakcentował hierarcha.

Przypomniał o prowadzonej tego dnia zbiórce na stypendia od Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Dzięki temu wielu młodych ludzi, mimo ograniczeń finansowych rodziców, może realizować swoje piękne, szczytne, młodzieńcze marzenia. Ta zbiórka, to podziękowanie Janowi Pawłowi Wielkiemu za dzieło jego życia. Udzielone w ten sposób wsparcie, to wyraz solidarności i „wyobraźni miłosierdzia”.

Zwracając się do mieszkańców wsi kaznodzieja zaznaczył, że wielu z nich w pocie czoła i trudzie dnia codziennego uprawia ziemię, ale uprawy domaga się też duch człowieka. Znają smak chleba, nie chcą nigdy tego smaku zapomnieć, utracić, ale należy też starać się, aby nie utracić czegoś więcej: „smaku wiary”, świadomości życia duchowego i tego, że istnieje świat, którego się nie widzi, nie zmierzy, nie policzy - że istnieje wieczność.

Bp Milewski ubolewał, że obecna sytuacja zaburza życie wspólnot chrześcijańskich. Nakaz fizycznego dystansu społecznego nie może przekładać się na „dystans wiernych w parafii wobec siebie i na dystans do wiary”. Trzeba na nowo powrócić do normalności życia chrześcijańskiego. Zaapelował o spotykanie się w swojej świątyni parafialnej i przystępowanie do sakramentów.

„Oddalenie od ołtarza kilka miesięcy temu było swoistym czasem «postu eucharystycznego». Żadna transmisja Mszy św., różańca, nowenny nigdy nie zastąpi osobistego udziału w tych nabożeństwach. Wiary należy doświadczać w sposób rzeczywisty, a nie wirtualny, bo Bóg jest rzeczywisty, a nie wirtualny. Człowiek wierzący potrzebuje, jak powietrza, spotykać Boga we wspólnocie Kościoła. Niech niepotrzebne lęki i obawy nie zamkną was w twierdzy obojętności na Boga i bliźniego” – zaakcentował biskup.

Bp Mirosław Milewski odwiedził parafię pw. św. Mikołaja w Miszewku Strzałkowskim w ramach wizytacji kanonicznej. Udzielił także sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii. Proboszczem tej parafii jest ks. Zbigniew Cichewicz.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę