Ks. biskup Mirosław Milewski: Wielki Post jest duchowym wyzwaniem

- Wielki Post jest zawsze jakimś duchowym wyzwaniem – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w Środę Popielcową w bazylice katedralnej w Płocku, podczas Eucharystii, której przewodniczył biskup płocki Piotr Libera (17 lutego 2021 r.). Odbył się też obrzęd posypania głów popiołem na znak rozpoczęcia wielkopostnej drogi.

Popielec.jpg

Bp Milewski w homilii powiedział, że dla człowieka wiary Środa Popielcowa, to dzień przełomu. Człowiek zostawia za sobą codzienne przywiązania i przyjemności, rezygnuje z rzeczy, które są balastem dla duszy i wyrusza w czterdziestodniową wielkopostną drogę, by być bliżej Boga.

Zaznaczył, że okres Wielkiego Postu zachęca do ponownego przeżycia z Jezusem czterdziestu dni, które spędził On na pustyni na modlitwie i poście, zanim podjął publiczną misję. Osiągnęła ona swój szczyt na Kalwarii w ofierze krzyża. U progu Wielkiego Postu Bóg wzywa, aby „nawrócić się do Niego całym swym sercem”.

- Wielki Post jest zawsze jakimś duchowym wyzwaniem. Jednak kiedy myślę o tegorocznym zdaję sobie sprawę, że będzie on specyficzny, różny od tych Wielkich Postów, jakie przeżywaliśmy w minionych latach naszego życia. Sytuacja, w jakiej przyszło nam żyć od około roku, życie codzienne, życie Kościoła i także nasze życie duchowe, w jakimś sensie determinuje bowiem pandemia – przyznał bp Milewski.

Wielką ludzką troską staje się obecnie to, aby nie zachorować i nie stać się źródłem choroby dla bliskich. Zewsząd dobiegają głosy o kolejnych mutacjach wirusa czy lockdownach. Niektórzy dzień zaczynają od śledzenia liczby dziennych zakażeń, statystyk dostępności respiratorów czy szpitalnych łóżek dla chorych na Covid. Wielu traci zatrudnienie lub ma obniżaną pensję, by przetrwało miejsce pracy.

Biskup stwierdził, że źródłem strachu oraz smutku są m.in. ograniczone kontakty rodzinne i towarzyskie, rozpadające się więzi społeczne, samotność ludzi starszych, oczekiwanie na wyznaczenie terminu szczepienia. Z niepokojem obserwuje się zamknięte szkoły, zastanawia się nad skutecznością zdalnego nauczania i myśli o kondycji intelektualnej oraz moralnej młodego pokolenia.

Dodał, że ludzie Boga patrzą na zmieniający się świat i sytuację Kościoła w świecie współczesnym przez pryzmat wiary. Tylko żywa wiara pomaga iść z nadzieją w przyszłość, właściwie przeżywać szarą rzeczywistość i trudną codzienność: - Zróbmy co w naszej mocy, aby nic nie odebrało nam tego tchnącego powagą i głębokiego duchowo okresu oczekiwania na Wielki Tydzień, a potem na Niedzielę Zmartwychwstania – poprosił hierarcha.

W katedrze odbył się też obrzęd posypania głów popiołem, na znak wielkopostnej pokuty. Zgodnie z wytycznymi Stolicy Apostolskiej, w związku z pandemią odbywał się on w milczeniu. Tylko raz, podczas błogosławienia popiołu, wypowiedziano słowa „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę