Ks. biskup Paweł Gonczaruk z Ukrainy: miłość przejawia się w ofiarności

- Miłość przejawia się w ofiarności. Miłość, to rezygnacja z czegoś dla innych - powiedział ks. biskup Paweł Gonczaruk, biskup diecezji charkowsko-zaporoskiej na Ukrainie, w parafii Sokołowo Włościańskie. Parafia ta w czasie pandemii zorganizowała dary dla parafii za wschodnią granicą za kilkadziesiąt tysięcy złotych.

sokolowo gonczaruk

Bp Paweł Gonczaruk był gościem parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Maryi w Sokołowie Włościańskim. W czasie Mszy św. podkreślił, że całkowite zaufanie Bogu opiera się na doświadczeniu Jego obecności.

- Człowiek nie potrafi zaufać do końca Bogu, jeżeli nie doświadczył Jego miłości. Zaufanie Bogu jest rezultatem doświadczanej wielkiej miłości Boga. Im więcej człowiek polega na samym sobie, tym jest większe niebezpieczeństwo, że za mało będzie ufał Bogu. Jeśli ktoś zbyt mało ufa Bogu, nie odczuwa Jego miłości – głosił hierarcha.

Dodał, że obecność Boga w życiu człowieka polega na indywidualnej relacji z Nim. Jeśli w życiu człowieka brakuje Boga, odczuwa on samotność, pustkę, bezsens, strach. Wielu chce to miejsce dla Boga czymś zapełnić, kompensować, na przykład pracą czy rozrywkami. Jednak realizacja kolejnych celów jeszcze bardziej pogłębia pustkę. Podobno odczucie szczęścia z osiągnięcia celu trwa tylko jedenaście minut.

- Bóg jest siłą i tą miłością, źródłem pokoju i pewności, radości serca. On daje wewnętrzny pokój. Jeżeli go nie ma, człowiek ciągle czegoś szuka. Jednak cały świat materialny jest naznaczony przemijalnością, iluzjami. Bóg jest Miłością, a miłość przejawia się w ofiarności. Miłość, to rezygnacja z czegoś dla innych. Miłość, to nie jest uczucie; to wybór, decyzja, akt rozumu i woli. Miłość opiera się na prawdzie, a najwyższą Prawdą jest Bóg – podkreślił bp Gonczaruk.

We wspólnej modlitwie uczestniczyli także przedstawiciele konsulatu polskiego w Lwowie.

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Maryi w Sokołowie Włościańskim, staraniem administratora ks. Roberta Mazurowskiego, w czasie pandemii przekazała parafiom na Ukrainie pomoc finansową i rzeczową. Jej całkowita wartość wyniosła około 70 tysięcy zł. Pomoc ta miała różnych charakter, oprócz pieniędzy były to na przykład lekarstwa, żywność, obuwie czy ubrania. Część darów pochodziła z USA.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę