Ks. biskup Piotr Libera: Bóg wygrał dzięki Niepokalanej Maryi

- Maryja Niepokalana jest żywą świątynią Boga. Jej „fiat” – „tak”, to wygrana Boga - powiedział bp Piotr Libera 8 grudnia br. w Przasnyszu. Przewodniczył tam nieszporom i Eucharystii w Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej Przewodniczki. W miejscu tym kończą się obchody roku jubileuszowego w 300. rocznicę powstania Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa, czyli ojców pasjonistów, które sprawuje pieczę nad sanktuarium.

Niepokalane Poczecie
deon.pl

Bp Piotr Libera przewodniczył w sanktuarium w Przasnyszu Eucharystii i nieszporom. W tradycji są one nazywane „odpustami”, stanowią znak tożsamości i jedności w wierze miasta i jego okolic.

W czasie Eucharystii biskup zaznaczył, że nieustannie powtarza się pokusa, żeby żyć tak, jakby Boga nie było: nie przyjmować od Boga swego istnienia, samemu czerpać z „drzewa wiadomości” moc kształtowania świata, własnymi siłami pokonywać śmierć i ciemności, polegać jedynie na ludzkiej wiedzy, na ludzkim postępie. Jest to „wężowa pokusa”, aby „stać się jak Bóg”.

Bp Libera powiedział, że wielu uważa, że znakiem postępu i nowoczesności jest mówienie Bogu, Jego przykazaniom i Jego woli wpisanej w ludzką naturę - „nie”. Wielu też sądzi, że usprawiedliwieniem dla ich „nie” mogą być grzechy innych, a na pierwszym miejscu bolesne grzechy ludzi Kościoła.

- Mówienie Bogu „nie” nigdy nie podnosi człowieka ku wielkim lotom, lecz poniża go i upokarza. Mówienie „nie” Bogu nigdy nie czyni nas większymi, czystszymi i bogatszymi, ale szkodzi i umniejsza. Mówienie „nie” Bogu nigdy nie przynosi ukojenia, lecz staje się toksyną, która zatruwa wychowanie i życie społeczne – zaakcentował hierarcha. 

Dodał, że trzeba czerpać wzór z Maryi Niepokalanej. Gdy człowiek tak jak Ona oddaje się całkowicie w ręce Boga - nie staje się marionetką, nie staje się nudny i uległy, nie traci nic ze swojej wolności. Jego serce doznaje prawdziwego przebudzenia, a on sam jest powołany, by stawać się człowiekiem wrażliwym, życzliwym i otwartym na innych.

Kaznodzieja wymienił też osoby, które w pełni zaufały Matce Bożej: bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, który w chwili największego ucisku napisał: „Wszystko postawiłem na Maryję” oraz sługę Bożego o. Bernarda Kryszkiewicz z Przasnysza, heroicznego pasjonistę, którego „Bóg darował miastu w czasie powojennej zarazy”.

Warto być wiernym jego zawierzeniu i wytrwałości, o czym napisał w dziele „Pedagogicum”. Jest tam m.in. wskazanie, by nie narzucać nigdy przemocą swoich poglądów i przekonań, nie wytykać błędów dla samego stwierdzenia ich obecności, nie dziwić się ludzkiej słabości czy „możliwie nigdy nie ranić”.

Gospodarzem uroczystości był o. Wiesław Wiśniewski CP, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej Przewodniczki i proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Przasnyszu.

 

***

Kończy się jubileuszowy rok z okazji 300. rocznicy powstania Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa (CP), które opiekuje się przasnyskim sanktuarium. Zgromadzenie to zostało założone w 1720 roku we Włoszech przez św. Pawła od Krzyża (Paweł Danei 1694-1775), a zatwierdzone w 1741 roku przez papieża Benedykta XIV. Aktualnie w 62 krajach na 6 kontynentach pracuje około 1800 pasjonistów. Polska prowincja liczy około 50 zakonników pracujących w 10 klasztorach w Polsce, na Ukrainie i w Czechach.

Klasztor i kościół ojców pasjonistów w Przasnyszu należy do ważnych zabytków architektury sakralnej na Mazowszu. Powstały one w XVI w. z inicjatywy Pawła Kostki - brata św. Stanisława Kostki, urodzonych w pobliskim Rostkowie. Paweł Kostka zdecydował o ich budowie już po śmierci brata i po swoim nawróceniu.

Do wybudowanego klasztoru i kościoła Paweł sprowadził ojców bernardynów, opiekujących się tym miejscem do momentu kasaty zakonu po powstaniu styczniowym. Pamiętając cześć dla Matki Bożej, jaką miał jego brat Stanisław - Paweł Kostka kazał wykonać kopię obrazu Salus Populi Romani z Rzymu i umieścić ją w nowym kościele. Bardzo szybko rozwinął się w tym miejscu kult Niepokalanej, czego dowodem są choćby działające w XVII i XVIII wieku Bractwa: Niepokalanego Poczęcia i Różańcowe.

Od kilkuset lat też uroczyście odprawiane są nieszpory w oktawie uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8-15 grudnia). Pasjoniści pieczę nad sanktuarium przejęli w roku 1923 - roku przybycia tego zgromadzenia do Polski. Obraz Matki Bożej Niepokalanej Przewodniczki w 1977 r. koronował biskup płocki Bogdan Sikorski.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę